UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Partnerské instituce

Erasmus +

Partnerské instituce v rámci programu Erasmus+

V současné době má Fakulta logistiky a krizového řízení uzavřené tyto bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus+:

*Seznam bilaterálních smluv každoročně rozšiřujeme.

Zavřít

Fakulty a součásti