Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy pro studenty

ERASMUS + studium

Program Erasmus+, nabízí studentům absolvovat studijní pobyt v některé z evropských zemí. Mezi nejčastější studentské pobyty patří země jako Portugalsko, Finsko, Bulharsko, Turecko, Maďarsko, Polsko či Slovensko.

Jaké jsou podmínky výjezdu?

 • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na UTB.
 • Řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia.
 • Včasné zaslání přihlášky na mezinárodní oddělení FLKŘ UTB.
 • Absolvování výběrového řízení.

Kdy a jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení probíhá v lednu, a to vždy pro výjezdy uskutečněné v následujícím akademickém roce. V říjnu pak může proběhnout doplňkové výběrové řízení v případě, že se nezaplní všechna místa.

Při výběrovém řízení musí student prokázat profesní a charakterovou způsobilost pro pobyt na partnerské instituci. Zájemci o mobility mimo Slovenskou republiku musí prokázat dobrou znalost cizího jazyka, ve kterém bude výuka na zahraniční partnerské instituci probíhat. Hodnocena je také motivace studenta k výjezdu.

Jaká jsou pravidla výjezdu?

 • Minimální délka studijního pobytu v zahraničí je 3 měsíce.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit.
 • Student může vycestovat opakovaně, a to v každém stupni studia (tj. v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia) v maximální délce 12 měsíců za daný stupeň studia.
 • Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají.

Jaké je stipendium z programu Erasmus+?

 • Grant je vyplácen na základě finanční dohody podle paušální částky a délky pobytu v zahraničí. Jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Výše grantů se liší podle ekonomik jednotlivých zemí, tabulku s přehledem najdete zde.
 • Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí můžou požádat o navýšení sazby. Více informací zde. 
 • Studenti s handicapem nebo se zvláštními potřebami můžou požádat o speciální stipendium. Více informací zde. 

Fakulty a součásti

Zavřít