Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní pobyty

ERASMUS + studium

Už jste se rozhodli pro studium v zahraničí, ale ještě nevíte kam přesně vyrazit? Vybírat můžete z celé škály destinací. Oblíbený program Erasmus, který otvírá brány do Evropy, nabízí studentům naší fakulty opravdu mnoho. Z těch ideálních pro naše obory je třeba Portugalsko, Finsko, Bulharsko, Turecko, Maďarsko, Polsko či Slovensko. Možnosti se stále rozšiřují.

Jaké jsou podmínky výjezdu?

 • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na UTB.
 • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia.
 • Včasné zaslání přihlášky na mezinárodní oddělení FLKŘ UTB.
 • Absolvování výběrového řízení.

Kdy a jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení probíhá v lednu, a to vždy pro výjezdy uskutečněné v následujícím akademickém roce. V říjnu pak může proběhnout doplňkové výběrové řízení v případě, že se nezaplní všechna místa.

Při výběrovém řízení musí student prokázat profesní a charakterovou způsobilost pro pobyt na partnerské instituci. Zájemci o mobility mimo Slovenskou republiku musí prokázat dobrou znalost cizího jazyka, ve kterém bude výuka na zahraniční partnerské instituci probíhat. Hodnocena je také motivace studenta k výjezdu.

Jaká jsou pravidla výjezdu?

 • Minimální délka studijního pobytu v zahraničí je 3 měsíce.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit.
 • Student může vycestovat opakovaně, a to v každém stupni studia (tj. v bakalářském, navazujícím a doktorském) v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia.
 • Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají.

Kolik dostanu peněz z Erasmus grantu?

 • Grant je vyplácen na základě finanční dohody podle paušální částky a délky pobytu v zahraničí. Jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s pobytem v zahraničí
 • Výše grantů se liší podle ekonomik jednotlivých zemí, tabulku s přehledem najdete zde.
 • Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí můžou požádat o navýšení sazby. Více informací zde. 
 • Studenti s handicapem nebo se zvláštními potřebami můžou požádat o speciální stipendium. Více informací zde. 

Více informací naleznete zde, nebo kontaktujte našeho fakultního asistenta.

Je vám Evropa malá? Zkuste Freemovers!

Zavřít

Fakulty a součásti