Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ukončení studia

Státní závěrečné zkoušky

Veškeré informace týkající se ukončení studia na Fakultě logistiky a krizového řízení a o státních závěrečných zkouškách najdete v rozhodnutí děkanky RD/05/2020. Informace týkající se opravného termínu SZZ jsou uvedeny v rozhodnutí děkanky RD/17/2020.

Důležité body:

  • termíny (odevzdání závěrečných prací, odevzdání přihlášky, kontrola studia),
  • kontrola studijních výsledků v Portálu IS/STAG: po přihlášení – Moje studium – Průběh studia – Výsledky studia – Formulář pro tisk průběhu studia – Tisknout průběh studia do PDF,
  • tištěný přehled údajů vytiskněte, podepište a odevzdejte na studijní oddělení,
  • kontrola osobních údajů v Portálu IS/STAG,
  • vyplňte přihlášku k SZZa odevzdejte ji včas na studijním oddělení.

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce:

O státních závěrečných zkouškách, obhajobě bakalářské práce, hodnocení státních závěrečných zkoušek pojednává také Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně, v článcích 25 až 30.

Děkanka fakulty také vydává Směrnici děkanky – Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro bakalářské studijní programy v ak. roce 2019/20 ke stažení:

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro navazující magisterské studijní programy v ak. roce 2019/20 ke stažení:

Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek bakalářských studijních programů:

  • Bc. – Bezpečnost společnosti, obor Řízení environmentálních rizik: 31. 8. 2020
  • Bc. – Procesní inženýrství: 1. 9. – 2. 9. 2020
  • Bc. – Ochrana obyvatelstva: 1. 9. 2020

Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek navazujících magisterských studijních programů:

NMgr. Bezpečnost společnosti, Rizika výrobních a logistických procesů: 31. 8. 2020
NMgr. Bezpečnost společnosti, Ochrana obyvatelstva: 2. 9. 2020
NMgr. Bezpečnost společnosti, Rizikové inženýrství: 31. 8. 2020

Fakulty a součásti

Zavřít