UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ukončení studia

Státní závěrečné zkoušky

K ukončení studia už vám zbývá jen krůček!

Teď je potřeba dotáhnout vše dokonce tak, jak si pravidla vyžadují.

Veškeré informace týkající se ukončení studia na FLKŘ a o státních závěrečných zkouškách najdete v pokynu děkana RD/05/2019

Ty nejdůležitější informace a tipy jsme pro vás shrnuli v několika bodech:

  • hlídejte si termíny (odevzdání závěrečných prací, odevzdání přihlášky, kontrola studia)
  • zkontrolujte si své studijní výsledky v Portálu IS/STAG: po přihlášení – Moje studium – Průběh studia – Výsledky studia – Formulář pro tisk průběhu studia – Tisknout průběh studia do PDF
  • tištěný přehled údajů vytiskněte, podepište a odevzdejte na studijní oddělení
  • zkontrolujte si také své osobní údaje v Portálu IS/STAG
  • Vyplňte přihlášku k SZZ a odevzdejte ji včas na studijním oddělení

Přihlášky ke státním závěrečným zkouškám ke stažení:

O závěrečných zkouškách, obhajobě bakalářské práce, hodnocení Státních závěrečných zkoušek pojednává také Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně, v článcích 25 až 30.

Děkan fakulty také vydává Směrnici děkana – Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro ak. rok 2018/19 ke stažení:

Bc. PROGRAM BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI STUDIJNÍ  OBOR – ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
Bc. PROGRAM OCHRANA OBYVATELSTVA –  PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
Bc. PROGRAM PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ – PREZENČNÍ FORMA STUDIA
Bc. PROGRAM PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

NMgr. STUDIJNÍ PROGRAM- BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI –  OCHRANA OBYVATELSTVA
NMgr.  STUDIJNÍ PROGRAM – BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI –  RIZIKOVÉ INŽENÝRSTVÍ
NMgr.  STUDIJNÍ PROGRAM – BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI –  RIZIKA VÝROBNÍCH A LOGISTICKÝCH PROCESŮ

Rozpis termínů státních závěrečných zkoušek:

Bc. – Bezpečnost společnosti, obor Řízení environmentálních rizik: 3. 6. 2019
Bc. – Procesní inženýrství4. 6. 2019 -6. 6. 2019 (komise A – učebna D, komise B – učebna E, komise C – učebna G)
Bc. – Ochrana obyvatelstva: 10. 6. 2019 – 13. 6. 2019  ( pondělí až čtvrtek 07:50 – 08:00 zahájení SZZ pro obě komise)

NMgr. Bezpečnost společnosti, Rizika výrobních a logistických procesů: 3. 6. 2019 
NMgr. Bezpečnost společnosti, Ochrana obyvatelstva: 4. 6. 2019 – 6. 6. 2019
NMgr. Bezpečnost společnosti, Rizikové inženýrství: 7. 6. 2019

Přejeme Vám hodně štěstí a pevné nervy!

Zavřít

Fakulty a součásti