Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ukončení studia

Bakalářské a diplomové práce

Výběr témat

Témata diplomových a bakalářských prací jsou vypsána níže. Po výběru tématu se obraťte na vedoucího, který je u něj uveden. Téma si můžete zvolit i vlastní, musíte je však zkonzultovat s vybraným vedoucím. Celý postup naleznete v aktuálně platné směrnici děkanky zde.

Témata závěrečných prací pro ak. rok 2019/20 podle studijních programů naleznete v následujících odkazech:

Bakalářské práce:

Diplomové práce:

Témata pro studijní program Bezpečnost společnosti (nMgr.)

Zpracování práce

Práci musíte odevzdat v jednotné úpravě, která vychází z oficiálních šablon a je dána ve Směrnici rektora SR/33/19„Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti“ a vnitřní normě doplňující tuto směrnici SD/3/2020.

Formality, které nesmíte vynechat

 • V první řadě je nutné odevzdat podklad pro zadání BP/DP, Zadání BP/DP a Prohlášení, SD/3/2020
 • Podklad pro oficiální zadání BP/DP získáte tak, že nejprve vyplníte formulář v Portálu IS/STAG. Metodický pokyn je uveden v  SD/3/2020. Vyplněný formulář v IS/STAG vytisknete a necháte podepsat vedoucím vaší práce. Originál odevzdáte asistentkám ředitelů ústavů.
 • Zadání BP/DP obdržíte u asistentek ústavů.
 • Prohlášení obdržíte od asistentek ústavů nebo si je vytisknete pro BP zde a DP zde.

Jak odevzdat bakalářskou/diplomovou práci?

Formální úprava práce je jasná a řídí se Směrnicí rektora SR/33/19 „Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti“ a vnitřní normě doplňující tuto směrnici SD/3/2020 Práci odevzdáváte v elektronické i tištěné verzi.

Tištěná verze – stručné shrnutí

K vyrobení tištěné verze je nejsnazší využít služeb Knihovny UTB, kteří ví nejlíp, co je potřeba. Posloužit mohou ale i copy centra v centru Uherského Hradiště, která mají s výrobou desek pro závěrečné práce našich studentů letité zkušenosti. Myslete ale na to, že zejména tvorba desek není věc na počkání a je potřeba řešit jejich výrobu s časovou rezervou.

Pár tipů:

 • Zkontrolujte si, co a kolikrát vytisknout – ke stažení zde
 • Prohlášení autora BP – ke stažení zde
 • Prohlášení autora DP – ke stažení zde
 • Požadavky na deskovou vazbu BP a DP – ke stažení zde
 • Elektronická verze – stručné shrnutí
 • Plný text práce, který student odevzdává v elektronické podobě, musí být ve formátu PDF/A (archivní PDF soubor).
 • Student odevzdá práci nahráním souboru s plným textem ve formátu PDF/A do IS/STAG, kde je automaticky kontrolován správný formát souboru. Přílohy práce jsou odevzdány nahráním druhého souboru ve formátu zip do IS/STAG.
 • Jsou-li součástí práce umělecká díla nebo projekty, odevzdává student pouze text práce. Z práce a jejích příloh by však mělo být patrné, o jaké umělecké dílo či projekt se jedná.
 • Elektronická verze odevzdaná v Portálu IS/STAG musí být totožná s tištěnou verzí.
 • Další informace k práci poskytne student při odevzdání práce vyplněním formuláře v IS/STAG v části „Kvalifikační práce“.

Více informací, týkající se jednotné formální úpravy, naleznete ve Směrnicí rektora SR/33/19 „Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti“ a vnitřní normě doplňující tuto směrnici SD/3/2020.

 

Fakulty a součásti

Zavřít