Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ukončení studia

Promoce

Na co byste neměli zapomenout?

  • vyrovnat všechny své závazky s Univerzitou,
  • vybrat osobu, která pronese slavnostní slib a závěrečný projev,
  • pozvat rodinu a blízké přátelé,
  • společenský oblek, dlouhé šaty, popř. jiné společenské oblečení (taláry budou zapůjčeny až před ceremoniálem),
  • v talárech je možnost se po promocích vyfotit,
  • přijďte včas, s dostatečným předstihem a dbejte pokynů organizátorů.

Pokud se nemůžete na promoce dostavit, oznamte to prosím na studijním oddělení do:

Slavnostní promoce na Fakultě logistiky a krizového řízení se pro rok 2020 konají dne 12. 10. 2020.
Časový rozpis konání promocí a více informací naleznete v Rozhodnutí děkana o konání promocí.

Fakulty a součásti

Zavřít