Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ukončení studia

Promoce

Na co byste neměli zapomenout?

  • vyrovnat všechny své závazky s Univerzitou,
  • vybrat osobu, která pronese slavnostní slib a závěrečný projev,
  • pozvat rodinu a blízké přátelé,
  • společenský oblek, dlouhé šaty, popř. jiné společenské oblečení,
  • přijďte včas, s dostatečným předstihem a dbejte pokynů organizátorů.

Slavnostní promoce na Fakultě logistiky a krizového řízení se pro rok 2023 konají dne 22. 9. 2023 a 23. 9. 2023.
Více informací naleznete v zde

1. promoční skupina
Sraz promujících 22. 9. 2023 v 9:00 hodin, začátek promoce v 10:00 hodin
NMgr. Studijní program:
Bezpečnost společnosti (všechny specializace), prezenční forma studia

2. promoční skupina
Sraz promujících 22. 9. 2023 ve 11:00 hodin, začátek promoce ve 12:00 hodin
Bc. Studijní program: Aplikovaná logistika, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Bezpečnost společnosti, studijní obor: Řízení environmentálních rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Management rizik, prezenční forma studia

3. promoční skupina
Sraz promujících 22. 9. 2023 v 13:30 hodin, začátek promoce v 14:30 hodin
Bc. Studijní program: Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, prezenční forma studia

4. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2023 v 8:30 hodin, začátek promoce v 10:00 hodin
Bc. Studijní program: Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, kombinovaná forma studia
Bc. Studijní program: Management rizik, kombinovaná forma studia
Bc. Studijní program: Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, kombinovaná forma studia

5. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2023 v 11:30 hodin, začátek promoce v 13:00 hodin
NMgr. Studijní program: Bezpečnost společnosti (všechny specializace) kombinovaná forma studia

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít