UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Pracovní stáže

ERASMUS + stáže

Na rozdíl od studijního pobytu není podmínkou pracovní stáže bilaterální smlouva. Pracovní stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace. Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem. 

Jaké jsou podmínky k výjezdu? 

 • Po celou dobu pobytu v zahraničí musíte být zapsaným studentem do řádného studia na UTB. 
 • Řádně ukončený musíte mít alespoň 1. ročník bakalářského studia. 
 • Včasné zaslánípřihlášky na mezinárodní oddělení FLKŘ UTB. 
 • Absolvování výběrového řízení. 

Jaká jsou pravidla? 

 • Minimální délka pracovní stáže v zahraničí je 2 měsíce. 
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit. 
 • Student může  vycestovat opakovaně, a to v každém stupni studia (tj. v bakalářském, navazujícím a doktorském) v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia. 
 • Předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají. 

Kolik peněz dostanu z Erasmus grantu? 

 • Grant je vyplácen na základě finanční dohody podle paušální částky a délky pobytu v zahraničí. Jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s pobytem v zahraničí. 
 • Výše grantů podle jednotlivých zemí najdete zde. 
 • Student obdrží stipendium až na 3 měsíce stáže. O další dofinancování pobytu může požádat fakultu. 
 • Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí můžou požádat o navýšení sazby. Více informací zde. 
 • Studenti s handicapem nebo se zvláštními potřebami můžou požádat o speciální stipendium. Více informací zde. 

Více informací naleznete zde, nebo kontaktujte našeho fakultního asistenta. 

Zavřít

Fakulty a součásti