Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Konference

Mezinárodní konference Medicína katastrof

„Poučení z pandemie COVID-19“

Termín:                                  14. – 16. září 2021
Místo:                                     Hotel HARMONIE II ***

Bloky konference:

Tematický blok: Zkušenosti orgánů na ochranu veřejného zdraví z realizace
opatření na eliminaci dopadů pandemie.
Tematický blok: Činnost nemocnic a záchranné zdravotní služby v čase
pandemie.
Tematický blok: Opatření a úkoly realizované v čase pandemie v zařízeních
sociálních služeb a školství.
Tematický blok: Činnost krizového managementu státu a zdravotnictví v čase
pandemie.
Tematický blok: Praktické ukázky – ochranné prostředky a zařízení využitelné
čase pandemie.
Tematický blok: Strategie očkování a dosažené výsledky v imunizaci
obyvatelstva státu.
Tematický blok: Aktuální úlohy v přípravě na možné další vlny pandemie.

Časový harmonogram konference:

Úterý 14. září 2021
10:00 – 13:00 Registrace a ubytování účastníků konference
13:30 – 14:00 Oficiální zahájení konference
14:00 – 16:00 Tematický blok
16:00 – 16:30 Studentská posterová sekce
16:30 – 18:00 Tematický blok – pokračování
18:00 – 18:30 Diskuze

Středa 15. září 2021
09:00 – 10:30 Tematický blok
10:00 – 11:00 Kulatý stůl
11:15 – 12:30 Praktická ukázka – (Řešení výskytu osoby s podezřením na potenciálně nebezpečnou nákazu, dekontaminace, transport a izolace)
12:30 – 14:00 Oběd
13:00 – 14:00 Online debata kulatý stůl
14:00 – 17:00 Praktické ukázky
17:00 – 17:30 Diskuze
od 19:00 Společenský večer

Čtvrtek 16. září 2021
09:00 – 10:30 Tematický blok
10.30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 Tematický blok
12:30 – 12:45 Diskuze
12:45 – 13:00 Závěr konference

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít