Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací

CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací 13. a 14. září 2023

Tematické zaměření

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Více info zde

Akreditace Českou lékařskou komorou

Konference získala akreditaci České lékařské komory (10 kreditů) pod ID 112269. V souladu s novými předpisy je pro registraci jejich účastníků nutné vložit do e evidence jejich ID číslo. Žádáme všechny členy ČLK, aby toto číslo při registraci znali, a bylo jej tedy možné vložit do příslušného programu. Za aktivní účast jsou další kredity.

Kurz CŽV

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon”. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Okruhy konference:

 • Bezpečnost logistických procesů
 • Digitalizace a udržitelnost v logistice
 • Analýza rizik
 • Risk management
 • Krizové řízení
 • Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 • Environmentální hrozby a jejich rizika v ČR
 • Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 • Krajinný management a ochrana biodiverzity
 • Ochrana obyvatelstva
 • Kybernetická bezpečnost

Termín konference: 13. a 14. září 2023

Uzávěrka registrací: 30. 7. 2023

Uzávěrka registrací pro lékaře: 20. srpna 2023

Uzávěrka zasílání příspěvků: 28. 8. 2023

Poplatek: 2 990 Kč / 130 EUR (osvobozeno od DPH dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.)

 

Sborník

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který  bude publikován na stránkách konference.

Spoluorganizátoři konference:
ČVUT
Fakulta biomedicínského inženýrství 
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
VUT v BrněÚstav soudního inženýrství

 

Záštitu nad konferencí převzali:

 

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít