Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací

CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací 11. a 12. září 2024

Tematické zaměření

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Více info zde

Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci č. AK/PV-514/2021 dle zákona 312/2002 Sb. o úředních územních samosprávných celcích vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Mezinárodní konference – Krizové řízení a řešení krizových situací – CrisCon“. O akreditaci konference a přidělení kreditu v rámci celoživotního vzdělávání lékařů bude rovněž podána Česká lékařská komora.

Oblasti, kterým se konference věnuje:

 1. Krizové řízení a kritická infrastruktura ve zdravotnictví
 2. Analýza rizik
 3. Řízení rizik
 4. Bezpečnost logistických procesů
 5. Ekonomicko-manažerské řešení krizových situací
 6. Možné chemické, biologické, radiologické a jaderné ohrožení obyvatelstva z pohledu ochrany obyvatelstva
 7. Environmentální hrozby a jejich rizika v České republice
 8. Problematika a témata aplikované environmentální bezpečnosti
 9. Zdravotnické operační středisko jako prvek kritické infrastruktury
 10. Systém práce „Týmu biologické ochrany“
 11. Kontaminovaný pacient v přednemocniční neodkladné péči
 12. Krajinný management a ochrana biodiverzity
 13. Digitalizace a udržitelnost v logistice
 14. Kybernetická bezpečnost
 15. Jednotná třídící karta pro události s hromadným postižením zdraví

Termín konference: 11. a 12. září 2024

Zahájení registrace: 23. 5. 2024

Ukončení registrace: 12. 8. 2024

Účastnický poplatek : 3 400,- Kč * (osvobozeno od DPH dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.)

Sborník

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který  bude publikován na stránkách konference.

Spoluorganizátoři konference:
ČVUT
Fakulta biomedicínského inženýrství 
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

 

Záštitu nad konferencí převzali:

 

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít