UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací

Tematické zaměření

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Více info zde

Sekce konference:

  • sekce:  Analýza rizik a enviromentální bezpečnost
  • sekce:  Ochrana obyvatelstva
  • sekce:  Logistika a doprava
  • sekce:  Studentská sekce (poster sekce)

Jednací jazyky

Jednacími jazyky na konferenci jsou čeština, slovenština a angličtina.

Registrace

Uzávěrka registrací 30. 6. 2019

Sborník

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který  bude publikován na stránkách konference.


Na organizaci konference spolupracuje Fakulta logistiky a krizového řízení UTB a Ústav soudního inženýrství VUT:

 

XIII. ročník konference proběhne pod záštitou:

  • prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. – rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. – rektor Vysokého učení technického v Brně
  • Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje
  • Ing. Stanislav Blaha – starosta města Uherské Hradiště – dokument

 

Zavřít

Fakulty a součásti