Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací

Tematické zaměření

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Více info zde

Sekce konference:

  • sekce: Analýza rizik
  • sekce: Environmentální bezpečnost
  • sekce: Ochrana obyvatelstva
  • sekce: Logistika a doprava
  • sekce: Studentská sekce

Registrace

Uzávěrka registrací: 15. 7. 2020

Sborník

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který  bude publikován na stránkách konference.


Na organizaci konference spolupracuje Fakulta logistiky a krizového řízení UTB a Ústav soudního inženýrství VUT:

 

Konference se koná pod záštitou:

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v Brně

Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště


Záštita města Uherské Hradiště

Fakulty a součásti

Zavřít