Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

Horizon Europe (HORIZON)

Project name:                   European  partnership  on  accelerating  farming  systems  transition -agroecology living labs                                                       and research infrastructures
Project acronym:             AGROECOLOGY
Call:                                       HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01
Type of action:                  HORIZON-COFUND
Project starting date:     fixed date: 1 January 2024
Project duration:              84 months

Cíl projektu:

AGROECOLOGY, evropské partnerství „Urychlení přechodu zemědělských systémů: Agroekologické živé laboratoře a výzkumné infrastruktury“ je ambiciózní, rozsáhlé evropské výzkumné a inovační úsilí mezi ES a 26 členských států (ČS), přidružených zemí (PZ) a třetích zemí. AGROEKOLOGIE podpoří zemědělský sektor, který je způsobilý splnit cíle a výzvy související se změnou klimatu, ztrátou biologické rozmanitosti, potravinové bezpečnosti a suverenity, životní prostředí a zároveň zajistit ziskovou a atraktivní činnost pro zemědělce. Aby bylo zemědělství udržitelnější, odolnější a schopnější reagovat na společenské a politické požadavky, je zapotřebí zásadních změn. Agroekologie staví na přírodních, biologických interakcích a využívá nejmodernější vědu, technologie a inovace založené na znalostech farmářů. Představuje slibný přístup s potenciálem reagovat na výzvy, kterým čelí odvětví evropského zemědělství a uspokojit jeho potřeby. Testovací a experimentální prostředí v reálném životě, živé laboratoře jsou vhodným nástrojem pro urychlení agroekologického přechodu. Výzkumné infrastruktury rovněž přispějí ke zpřístupnění vědeckých poznatků o agroekologii pro tento přechod. Společně tyto nástroje umožní ambiciózní experimenty v různých měřítcích, spojí vědu a praxi, poskytnou vědecky podložené důkazy o účincích nových přístupů a urychlí přechod agroekologie. AGROEKOLOGIE sdruží zdroje ES a zúčastněných států na financování výzkumu na vysoké úrovni vytvářející vhodné znalosti a technologie v souladu s hlavními tématy popsanými ve Strategickém plánu výzkumu a inovací a zároveň zavede řadu podpůrných činností s cílem informovat, konzultovat, poskytovat poradenství a zapojovat různé zúčastněné strany k budování kapacit, zvyšování povědomí a řízení a výměně vytvořených znalostí a dat.

Fakulty a součásti

Zavřít