Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademičtí funkcionáři

Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání

Výkon následujících činností z oblasti působnosti proděkana pro vnější vztahy a CŽV:

Mgr. Vlasta Buková

 • spolupráce se středními školami;
 • koordinace marketingových aktivit pro získávání nových studentů.

Mgr. Hana Korecká

 • organizace kurzů CŽV na FLKŘ a U3V v Uherském Hradišti;
 • iniciace vytvoření kurzů CŽV na jednotlivých ústavech FLKŘ;
 • sestavování studijních cyklů U3V pro Uherské Hradiště;
 • řízení propagace CŽV a U3V v Uherském Hradišti;
 • zastupování FLKŘ v Radě CŽV a Radě U3V;
 • odpovědnost za obsahovou náplň, správnost a aktuálnost informací na webových stránkách fakulty v sekci Spolupráce a týkající se U3V a celoživotního vzdělávání,
 • spolupráce s prorektorem pro vnitřní a vnější vztahy a hlavní koordinátorkou U3V na UTB.

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

 • příprava smluv s tuzemskými partnery fakulty;
 • odpovědnost za naplňování předmětu spolupráce v souladu s dikcí uzavřených smluv;
 • zajišťování podmínek pro praxe a stáže studentů ve firmách a organizacích.

 

Fakulty a součásti

Zavřít