Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Ústav krizového řízení
E-mail: mtomastik@utb.cz Mobil: +420 733 690 553 TEL: +420 576 032 094 Kancelář:
182.21A/H1; 1.17/H1

Marek Tomaštík se zabývá především problematikou managementu, krizového managementu a krizového řízení ve veřejné sféře. Jeho práce se také týká oblasti krizové komunikace a komunikace rizika. V poslední době se snaží aplikovat problematiku risk managementu do oblasti muzeí, galerií a dalších paměťnostních institucí.


Výuka

Konzultační hodiny

dle předchozí dohody

Životopis

Vzdělání

2003 - 2008: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, doktorské studium

1991 - 1996: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Mgr.

1987 - 1991: Gymnázium Otrokovice

Průběh zaměstnání

1997 – 2000: OSVČ; Ostravská univerzita,

2000 – 2007: Nadace Tomáše Bati, vědecký pracovník

2002 – 2006: místostarosta obce Spytihněv

2007 – 2008: Úřad vlády, Odbor poradců ministra

2008: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor poradců ministra

2008 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, akademický pracovník

Členství v organizacích

Dozorčí rada Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze, v.v.i., místopředseda od 2014

Výbor pro cestovní ruch Zastupitelstva Zlínského kraje, člen  od 2016.

European Association for Security

Členství v orgánech

Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení UTB, 2012 - 2014

Rada celoživotního vzdělávání UTB, člen od 2014

Rada Univerzity třetího věku UTB, člen od 2012

Akademický senát FLKŘ UTB ve Zlíně, období 2009-2012, 2012 - 2014,

Akademický senát UTB ve Zlíně, období 2010-2013, 2013-2014

Kolegium děkana, FLKŘ UTB ve Zlíně, člen 2009-2010, 2014 - dosud

 

Fakulty a součásti

Zavřít