Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kolegium děkanky

Kolegium děkanky

Děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Proděkani Fakulty logistiky a krizového řízení
Ing. Pavel Taraba, Ph.D.
proděkan pro tvůrčí činnost
doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání – statutární zástupce děkanky

Tajemník Fakulty logistiky a krizového řízení
Ing. Alena Procházková

Předseda akademického senátu FLKŘ
Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Ředitelé ústavů Fakulty logistiky a krizového řízení
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. – ředitel Ústavu krizového řízení
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. – ředitel Ústavu ochrany obyvatelstva
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. – ředitel Ústavu environmentální bezpečnosti
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. – ředitelka Ústavu logistiky

Zástupce studentské komory AS FLKŘ
Bc. Tereza Šanderová

 

Fakulty a součásti

Zavřít