Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Vybavení

Ptáte se, jaké vlastně může mít fakulta vědecké vybavení, když se zabývá logistikou a krizovým řízením?
Odpověď je vlastně celkem jednoduchá. Jedinečné obory = jedinečné vybavení.

Výše zmíněná rovnice demonstruje fakt, že u nás přijdete do styku s poměrně unikátním softwarovým a hardwarovým vybavením. I přesto, že výskyt některých z nich je v ČR poměrně vzácný, můžeme vám zaručit, že naše laboratoře nefungují jen jako výkladní skříně, kde můžete práci se softwary pouze sledovat z dálky. U nás si je skutečně osaháte, naučíte se je používat a také využívat.

A proč s nimi studenti pracují? To je jednoduché. Naučí se především analytickému a kritickému myšlení, které je v oblasti krizového řízení nepostradatelné. Dále se zdokonalí při tvorbě projektů a práci v týmu. Naučí se prezentovat, diskutovat a obhajovat si vlastní práci. Naučí se, že myšlenky se nejlépe prodávají s vizuálním podkladem a že na přesvědčení mají v praxi kolikrát jen jeden pokus. V neposlední řadě využijí vybavení k tvorbě svých bakalářských a diplomových prací, nebo při vědecké činnosti.

Na FLKŘ však máme ještě jednu výhodu. Pokud se vám náhodou zalíbí některá z oblastí, kterou přímo nestudujete, máte volné pole. Naši akademičtí pracovníci totiž pomohou a dají prostor každému, kdo o daný segment projeví zájem, bez rozdílu jaký obor zrovna studuje.

O jakých laboratořích je řeč?

  • Laboratoř chemie – výuku spouštíme v září 2018
  • Laboratoř kybernetické bezpečnosti – připravujeme
  • Laboratoř psychologie – připravujeme

 

Zavřít

Fakulty a součásti