Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Navazující magisterské studium

Studijní program: Bezpečnost společnosti

Studijní obor: Bezpečnost společnosti (Ing.)

Charakteristika oboru:

Tři roky utekly jako voda, ale vy cítíte, že je pořád co zdokonalovat nebo kam se posouvat? Líbí se vám univerzitní prostředí nebo máte vyšší ambice? Proč ne! Náš navazující magisterský program Bezpečnost společnosti je vám k dispozici, abyste uskutečnili i ty nejnáročnější představy o životě vysokoškoláka. S jediným rozdílem – můžete už stavět na tom, co jste se u nás už naučili.

Na začátku „oprášíte“ své znalosti a navážete dalšími. Zvolíte si profilaci do druhého ročníku a téma diplomové práce. No a než se nadějete, už budete ostřílení studenti, kteří budou své vědomosti aplikovat na různých projektech, které se na FLKŘ řeší. Můžete rozjet třeba i své vlastní během povinné odborné praxe. Můžete být nejen jejich řešiteli, ale vydělat si i nějakou korunu, nebo se podívat na zahraniční konferenci, kde svou práci představíte kolegům z oboru.

Po ukončení studia na FLKŘ si do životopisu budete moct napsat titul inženýr – Ing.

Specializace do druhého ročníku:

 • Ochrana obyvatelstva
 • Rizikové inženýrství
 • Bezpečnost logistických systémů
 • Environmentální bezpečnost

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Procesní management
 • Risk management ve veřejné správě
 • Projektová činnost
 • Výrobní technologie
 • Průmyslová rizika
 • Kybernetická bezpečnost v prostředí logistiky a krizového řízení
 • Řízení dodavatelských řetězců
 • Aplikovaná ochrana obyvatelstva
 • Potravinová bezpečnost a nouzové zásobování
 • Hydrologie a hydrogeologie
 • Ekologické přístupy k materiálům a technologiím
 • Krizové a havarijní plánování
 • Ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury
 • Politická geografie a bezpečnostní politika
 • Ochrana před terorismem a organizovaným zločinem

Předměty specializace ‚Ochrana obyvatelstva‘:

 • Aplikovaná ochrana obyvatelstva
 • Detekce, dekontaminace a sanace
 • Nové hrozby CBRN
 • New threats to CBRN
 • Počítačové systémy řízení v ochraně obyvatelstva
 • Individuální a kolektivní ochrana
 • Potravinová bezpečnost a nouzové zásobování
 • Strategické dokumenty a ochrana obyvatelstva

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Projektové řízení, poradenství, optimalizace výrobních i nevýrobních procesů
 • Bezpečnostní oddělení technologických celků a průmyslových podniků
 • Přepravní společnosti, logistická centra
 • Sféra obchodu a služeb, řízení provozů
 • Státní správa a samospráva, orgány krizového řízení
 • Složky Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS, AČR a další)

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít