Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Docent

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: valasek@utb.cz Mobil: +420 739 245 093 TEL: +420 576 031 046 Kancelář:
U1/529
H1/1.31 - tel: +420 576 032 089

Výuka

Konzultační hodiny

pátek 9:00 - 11:00, dále individuálně dle předchozí dohody

Životopis

Vzdělání

 • 2019-2020: Education agency s.r.o. Staré Město - Legum Magister.
 • 2011: Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Habilitace v oboru: Zpracování zemědělských produktů, docent.
 • 1996: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Farmaceutické technologické postupy – státní zkouška.
 • 1986-1991: Katedra chemie a technologie sacharidů a potravin,  CHTF SVŠT Bratislava, vědecká aspirantura v oboru: Chemie a technologie poživatin - kandidát technických věd.
 • 1978-1982: Chemickotechnologická fakulta SVŠT Bratislava,  studijní obor: Konzervace potravin a technologie masa - inženýr chemie.
 • 1974-1978: Střední průmyslová škola konzervárenská v Bzenci.

 

 

 

 

 

Průběh zaměstnání

 • 1983 – 1991: SLOKO, k.p. Uherské Hradiště, technolog, vedoucí výroby, vedoucí výrobního oddělení podniku, ředitel závodu.
 • 1991 – 1993: UB Fruta, s.p. Uherský Brod, výrobní náměstek, ředitel podniku.
 • 1993 – 1994: Rochus, s.r.o. Kunovice, výrobní náměstek.
 • 1994 – 2004: Intercaps, spol. s r.o. Zlín, ředitel QA/QC, výrobně-technický ředitel.
 • 2004 – doposud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, odborný asistent, docent, ředitel ústavu.

Členství v orgánech

 • Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Akademický senát Fakulty logistiky a krizového řízení, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Rada studijních programů, FLKŘ Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Kolegium děkana, FLKŘ Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Fakulty a součásti

Zavřít