Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
profesor

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Ústav ochrany obyvatelstva
E-mail: vicar@utb.cz Mobil: +420 724 434 569 TEL: +420 576 038 072 Kancelář:
H1/183.21

Dlouholetý vědeckopedagogický pracovník se zkušenostmi z výkonu akademických funkcí a řízení řešitelských týmů vědeckých projektů a výzkumných záměrů. V současnosti zastává funkci ředitele Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Absolvent VAAZ Brno, obor chemické inženýrství (1977), v letech 1983-88 externí vědecká výchova na VAAZ Brno obor „Operační a bojové použití druhů vojsk, speciální technické a týlové zabezpečení“, v r. 1992 habilitační řízení v oboru „Zbraně a ochrana proti nim“ na VVŠ PV ve Vyškově, v r. 2004 řízení ke jmenování profesorem v oboru „Ochrana vojsk a obyvatelstva“ na VVŠ PV ve Vyškově.
Je členem řady vědeckých, oborových a redakčních rad, člen pracovní skupiny k oblasti vzdělávání „Bezpečnostní obory“ a člen hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro oblast „Bezpečnost“.

Hlavní řešitel či spoluřešitel více jak dvou desítek projektů zejména obranného výzkumu a výzkumných záměrů pro rozvoj organizace, autor více než dvou stovek publikací v odborném tisku, příspěvků na tuzemských i zahraničních konferencích z oblasti chemické kontroly vojensky významných sloučenin, dekontaminace a likvidace následků ekologických havárií a dekontaminace. V posledních letech se věnuje problematice ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

 


Výuka

Konzultační hodiny

úterý 09.00 - 09.50 a 12.00 - 14.00; ostatní dny dle domluvy

Životopis

Vzdělání

 • Ing.: 1972 – 1977: VAAZ v Brně, Chemické inženýrství.
 • CSc.: 1983 – 1988: VAAZ v Brně, Operační a bojové použití druhů vojsk, speciální technické a týlové zabezpečení.
 • doc.: 1992 Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Zbraně a ochrana proti nim.
 • prof.: 2004 Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, ochrana vojsk a obyvatelstva.

Průběh zaměstnání

 • 1977 – 1981, MO ČR náčelník chemické služby.
 • 1981 – 1983, VVŠ PV asistent.
 • 1983 – 1989, VVŠ PV ve Vyškově starší učitel.
 • 1989 – 1993, VVŠ PV ve Vyškově náčelník předmětové skupiny.
 • 1983 – 2001, VVŠ PV ve Vyškově zástupce vedoucího katedry.
 • 2001 – 2003, VVŠ PV ve Vyškově vedoucí katedry.
 • 1994 – 1997, VVŠ PV ve Vyškově proděkan pro vědeckou činnost.
 • 1997 – 2003, VVŠ PV ve Vyškově prorektor pro vědeckou činnost.
 • 2003 – 2004, VVŠ PV ve Vyškově ředitel OJ ÚNBC.
 • 2004 – 2011, UO v Brně ředitel Ústavu OPZHN.
 • 01/2011 – 02/2011, akademický pracovník Ústavu OPZHN Univerzity obrany Brno.
 • 03/2011 – 06/2013, ředitel Ústavu krizového řízení Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.
 • 09/2012 – 12/2014, proděkan pro vědu a výzkum Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.
 • 07/2013 – dosud, ředitel Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.

Členství v organizacích

 • 2002 – 2008 zastupoval ČR v panelu SAS RTO NATO.

Členství v orgánech

 • 1994–2003 člen vědecké rady 1. fakulty druhu vojsk, fakulty řízení vojenských systémů a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškov.
 • 1994 – 1996 člen vědecké rady fakulty Velitelské a štábní.
 • 1999 – 2003 člen vědecké rady Vojenské akademie v Brně.
 • 1997-2003 předseda redakční rady Sborníku Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově.
 • 1997 – 2002 člen Akademického sněmu Akademie věd.
 • 1996 - člen oborové rady "Ochrana vojsk a obyvatelstva" při UO Brno.
 • 1994 – 2003 člen oborové rady "Teorie řízení použití jednotek a útvarů pozemních sil a sil územní obrany".
 • 2003 – člen oborové rady „Ekonomika a management“
 • 2005 – člen oborové rady „Vojenská toxikologie“ při FVZ Univerzity obrany v Brně.
 • 2004 – 2010 člen vědecké rady FEM Univerzity obrany v Brně.
 • 2008 – 2011 člen vědecké rady FVT Univerzity obrany v Brně.
 • 2009 – člen vědecké rady Univerzity obrany v Brně.
 • 2004 – 2007 člen vědecké rady Fakulty technologické při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 • 1994 – 1996 člen Rady vysokých škol.
 • 1996_2003 - člen hodnotitelské skupiny výzkumných záměrů resortu Ministerstva obrany a členem rady programů 910 a 920 Ministerstva obrany pro oblast výzkumu a vývoje.
 • 1996-2003 - místopředseda stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro vojenské obory.
 • 2003 – 2008 člen hodnotící komise Ministerstva vnitra pro výzkum a vývoj.
 • 2011 – člen vědecké rady fakulty logistiky a krizového řízení při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, předsedou rady studijních programů Procesní inženýrství a Ochrana obyvatelstva.

Další publikace

 1. Rescue of persons in traffic accidents on roads, 2022,
  Strohmandl, Jan
  Tomek, Miroslav; Vičar, Dušan; Molnár, Vieroslav, Husáková Nikoleta
 2. PRINC, IvanDušan VIČAR, 2023. Individuální a kolektivní ochrana. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
  Fakulta logistiky a krizového řízení. Monografie. DOI: 7441/978-80-7678-147-4, Pořadí vydání: První.
  ISBN 978-80-7678-147-4. 646 s. URI: https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/52418.
 3. Vičar, DušanPrinc, Ivan; Mašek, Ivan; Mika, Otakar Jiří. Nuclear, Radiological and Chemical Weapons, Radiation and Chemical Accidents.Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Monography. DOI: https://doi.org/10.7441/978-80-7678-053-8, ISBN 978-80-7678-053-8, 2021, 371 s.
 4. Vičar, DušanPrinc, Ivan; Mašek, Ivan; Mika, Otakar Jiří. Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie.Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. Monografie. DOI: https://doi.org/10.7441/978-80-7454-947-2, ISBN 978-80-7454-947-2, 2020, 334 s.

Fakulty a součásti

Zavřít