Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Řízení environmentálních rizik

Obor ušitý na míru všem, kteří se zajímají o širší souvislosti jednotlivých složek prostředí, které nás obklopuje. Zajímá vás, jak firmy a společnost zatěžují životní prostředí svými činnostmi? A naopak, jak může vše kolem nás pozitivně i negativně ovlivnit náš každodenní život? Chtěli byste se už konečně dozvědět, jak je to s globálním oteplováním? Bude na světě dostatek pitné vody? A co udělat s odpadem, aby vám ušetřil nebo dokonce generoval peníze?

Obor, který řeší mnohem víc než jen životní prostředí, a přitom jeho výuka probíhá v prostředí „user-friendly“. Vyjedete na terénní praxi do zahraničí a poznáte globální trendy rozvoje. Zjistíte, čemu se ve skutečnosti říká „éčka“ a jaká jsou specifika některých surovin. Mimo to se naučíte pracovat s geografickými informačními systémy, bez kterých by společnost dnes už snad ani nemohla fungovat. Namodelujete nebezpečí živelní pohromy v reálném prostředí vašeho bydliště, naučíte se, jak se člověk v krizových situacích chová a jak mu pomoci. To vše v návaznosti na znalosti z oblasti práva, fyziky, chemie, biologie a managementu. Navíc, proč nestudovat obor, který je z hlediska zaměstnanosti v Evropě, za posledních 15 let, tím nejúspěšnějším?

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Ekologie
 • Komunikační dovednosti
 • Modelování mimořádných události a monitoring
 • Environmentální toxikologie
 • Geografické informační systémy
 • Biochemie
 • Management starých ekologických zátěží
 • Zdroje rizik v chemickém průmyslu a jaderné energetice
 • Potravinová bezpečnost
 • Základy fyzické geografie
 • Environmentální právo a systémy ochrany
 • Recentní suroviny a jejich specifika
 • Environmentální management v kontextu socio-ekonomického rozvoje

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Státní správa, odbory územního plánování a rozvoje, odbory životního prostředí a zemědělství
 • Společnosti zabývající se audity a certifikací v oblasti životního prostředí a ekologického řízení
 • Podniky zabývající se vodohospodářskou a energetickou problematikou
 • Ostatní soukromé společnosti se vztahem k environmentu
 • Orgány krizového řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností, krajů či orgánů s celostátní působností

Forma studia: prezenční

Fakulty a součásti

Zavřít