Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ovládání rizik – Profilace: Řízení výrobních a logistických systémů

Vždy jste vnímali, jak je vše kolem vás uspořádané, a přemýšleli, jak spolu věci souvisí? Jste typ člověka, co musí mít pořádek ve věcech a informacích? Snažíte se na všechno najít správný postup, to nejlepší řešení? Jste schopni vstát, vyčlenit se z davu a udělat strategické rozhodnutí? V tomto oboru můžete své znalosti, schopnosti i talent perfektně vypilovat.

Co se změní, až budou procesy přepravy plně automatizované nebo až nám budou nad hlavami létat drony doručující zboží? Bude pro firmy výhodné do těchto technologií investovat? A jaká rizika to s sebou ponese? To vy budete tím, kdo bude znát odpovědi. Kdo ví, kam to ještě dotáhnete? Svět příležitostí je stejně nekonečný jako seznam jeho hrozeb. Proto dnes společnosti nehledají jen obyčejné manažery, ale krizové manažery. Osobnosti, které jsou schopny analyzovat a řídit procesy, předvídat a správně zareagovat na vzniklé situace. Osobnosti, které se studiem u nás naučí, že učinit svá rozhodnutí je stejně důležité jako o nich nepochybovat.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Logistika
 • Projektový management
 • Analýza rizik
 • Nákupní logistika
 • Procesní inženýrství
 • Logistický marketing
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Krizové řízení malých a středních podniků
 • Logistika výroby a distribuce
 • Modelování krizových situací
 • Aplikovaná informatika
 • Kybernetická bezpečnost

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Přepravní společnosti, logistická centra
 • Školitelé bezpečné přepravy nebezpečných látek
 • Projektové řízení, poradenství, optimalizace výrobních i nevýrobních procesů
 • Bezpečnostní oddělení technologických celků a průmyslových podniků,
 • Sféra obchodu a služeb, řízení provozů
 • Bezpečnostní agentury
 • Ostatní podniky v soukromé sféře
 • Státní správa a samospráva
 • Složky Integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS, AČR a další)
 • Orgány krizového řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností, krajů či orgánů s celostátní působnosti
 • Odbory krizové připravenosti nemocnic a zdravotnických zařízení

Forma studia: prezenční i kombinovaná

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít