Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní pobyty

CEEPUS studium

CEEPUS je zkratkou pro Central European Exchange Programme for University Studies. Jedná se o středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Do programu se zapojily univerzity z těchto zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

Koordinátorem CEEPUS mobilit na FLKŘ UTB je Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.. Máte-li o tento výjezd zájem, neváhejte ho kontaktovat.

Fakulty a součásti

Zavřít