Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je soubor kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek a seminářů. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let.

Standardní délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ jsou 2 roky. Pro každý akademický rok si uchazeč vybere a zapíšete jeden celoroční kurz, který bude navštěvovat. Výuka kurzu probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní.

Nabídku kurzů pro akademický rok 2021/2022.

  1. Základní kurz U3V
  2. Základy vinohradnictví, vinařství a hodnocení vín
  3. Dějiny umění – život a dílo vybraných osobností
  4. Člověk, stát a právo
  5. Člověk a zdraví – Kapitoly z psychologie pro 3. věk (pokračování kurzu)
  6. České dějiny (s důrazem na historii 19. a 20. století)
  7. Digitální fotografie
  8. Angličtina pro seniory (základní kurz, výuka ve třech úrovních, v malých skupinkách)

Anotace kurzů

Přihláška ke studiu

Fakulty a součásti

Zavřít