Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je soubor kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek a seminářů. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let.

Standardní délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ jsou 2 roky. Pro každý akademický rok si uchazeč vybere a zapíšete jeden celoroční kurz, který bude navštěvovat. Výuka kurzu probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní.

FLKŘ připravuje nabídku pro akademický rok 2021/2022 a ta bude zveřejněna v průběhu měsíce června 2021.

FLKŘ nabízí v nadcházejícím akademickém roce 2020/2021 v rámci U3V následující kurzy:

  1. Člověk a zdraví. Kapitoly z psychologie pro třetí věk, III.
    Psychologie, fyziologie a životní styl. Pokračování kurzu Kapitoly z psychologie I. a II.
  2. Člověk, stát a právo
  3. Základy vinohradnictví, vinařství a hodnocení vín
  4. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie – čarodějnictví
  5. Angličtina pro seniory (základní kurz, výuka ve třech úrovních)
  6. Digitální fotografie (praktické semináře, fotografování)

Přihláška ke studiu

Fakulty a součásti

Zavřít