Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je soubor kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek a seminářů. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let.

Standardní délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ jsou 2 roky. Pro každý akademický rok si uchazeč vybere a zapíšete jeden celoroční kurz, který bude navštěvovat. Výuka kurzu probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní.

Fakulta logistiky a krizového řízení nabízí v nadcházejícím akademickém roce 2019/2020 v rámci U3V následující kurzy:

  • Kapitoly z psychologie pro život 3. věku (pokračování přednáškového cyklu)
  • Člověk, stát a právo
  • Digitální fotografie
  • Jazykový obor / angličtina

Přihláška pro nové zájemce – 1. ročník
Přihláška k pokračování ve studiu

Fakulty a součásti

Zavřít