UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je soubor zájmových kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek či seminářů. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let.

Standardní délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ je 2 roky. Pro každý akademický rok si vyberete a zapíšete jeden celoroční kurz, který budete navštěvovat. Výuka kurzu probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní. Když je to možné, jsou zařazovány i tematicky související exkurze (třeba do planetária).

Fakulta logistiky a krizového řízení nabízí v nadcházejícím akademickém roce 2018/2019 v rámci U3V následující kurzy:
(Podávání přihlášek pro akademický rok 2018/2018 bylo ukončeno. Nabídka pro následující akademický rok 2019/2020 bude zveřejněna v květnu 2019)

U3V je pro všechny, kdo nechtějí prožívat svůj důchod nečinně, pro ty, kteří se rádi setkávají s novými lidmi a i v pozdějším věku se rádi dozvídají nové věci. Většinou se posluchači natolik nadchnou, že postupně absolvují všechny nabízené kurzy, což nás nesmírně těší.

Zavřít

Fakulty a součásti