UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Možnosti studia

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je soubor zájmových kurzů určených pro seniory. Výuka je realizována ve formě přednášek či seminářů. Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidní důchod, a po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let.

Standardní délka studia pro získání „Osvědčení o absolvování U3V“ je 2 roky. V prvním ročníku jde o společný Základní kurz U3V, v němž jsou přednášeny základy oborů vyučovaných na UTB. Ve druhém roce si posluchači volí studijní obor podle svých preferencí. Výuka probíhá nejčastěji formou dvouhodinových lekcí, které se konají každých 14 dní. Když je to možné, jsou zařazovány i tematicky související exkurze (třeba do planetária).

Fakulta logistiky a krizového řízení nabídla v akademickém roce 2017/2018 v rámci U3V kurzy:

  • Člověk, stát a právo,
  • Aktuální otázky ochrany obyvatelstva,
  • Základy psychologie,
  • Základy práce s počítačem,
  • Jazykový kurz – Angličtina,
  • Digitální fotografie zábavnou formou.

U3V je pro všechny, kdo nechtějí prožívat svůj důchod nečinně, pro ty, kteří se rádi setkávají s novými lidmi a i v pozdějším věku se rádi dozvídají nové věci. Většinou se posluchači natolik nadchnou, že postupně absolvují všechny nabízené obory, což nás nesmírně těší.

Zavřít

Fakulty a součásti