Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Vedoucí studijního oddělení, Tutor pro studenty se specifickými potřebami, Odborný asistent,

Ing. Věra Halabalová, Ph.D.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: studium-vedouci@flkr.utb.cz, tutor@flkr.utb.cz, halabalova@utb.cz Mobil: +420 724 646 713 TEL: +420 576 032 087 Kancelář:
H1/1.19A

Výuka

Konzultační hodiny

po dohodě se studentem

Životopis

Vzdělání

  • 2001 – 2006: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, obor Technologie makromolekulárních látek, Ph.D.
  • 1985 – 1989: VUT Brno, Fakulta technologická se sídlem ve Zlíně, obor Technologie kůže, plastů a pryže, Ing.
  • 1981 – 1985: Střední průmyslová škola chemická, Zlín

Průběh zaměstnání

  • 2015 – dosud:  UTB Zlín, Fakulta logistiky a krizového řízení – odborný asistent
  • 2005 - 2014: UTB Zlín, Fakulta technologická – odborný asistent
  • 2001 – 2004: UTB Zlín, Fakulta technologická – technický pracovník
  • 1989 – 2000: VUT Brno, Fakulta technologická ve Zlíně – technický pracovník

Fakulty a součásti

Zavřít