Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

MEKA 2023 – Nové bezpečnostní výzvy

Srdečně vás zveme na 24. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof – MEKA 2023, který se koná ve Zlíně v prostorách  Fakulty managementu a ekonomiky  17. 5. -18. 5. 2023.

Hlavní tematické okruhy konference:

 • Řešení nových výzev v oblasti ochrany obyvatelstva.
 • CBRN ochrana obyvatel.
 • Řešení mimořádných událostí přírodního nebo průmyslového charakteru.
 • Třetí rok s Covidem. Poučili jsme se?
 • Rizika vyplývající z konfliktu na Ukrajině.
 • Kde se skrývají další potenciální hrozby současnosti?

Konference je určena složkám IZS, pracovníkům oddělení krizových útvarů měst a obcí, nemocnicím ČR a SR, zástupcům univerzit, hygienických stanic, armádním složkám, humanitárním organizacím, pracovníkům v oblasti sociální práce a všem, kteří v rámci své profese přicházejí do styku s krizovým řízením a dotýká se jich téma bezpečnosti obyvatel.

Záštitu nad konferencí převzali:

 • Ministerstvo zdravotnictví SR, MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
 • Ministerstvo obrany ČR, Mgr. Jana Černochová
 • Hejtman Zlínského kraje
 • Primátor města Zlína
 • Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ MEKA 2023
Více informací naleznete zde

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít