Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

FLKŘ získala prestižní certifikát od Evropské logistické asociace!

Evropská logistická asociace (ELA) vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců a logistických systémů a otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické praxe, kteří těmto standardům vyhoví.

Tento systém je tvořen akreditacemi pro zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků a jejich uplatnitelnosti na národní a především evropské úrovni.

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) prošla náročným akreditačním procesem, díky kterému mohou studenti bakalářského programu Aplikovaná logistika získat certifikát “Candidate European Logistician – cELog“.

Certifikát, vystavovaný přímo Evropskou logistickou asociací, má celoevropskou platnost a je uznávaným kvalifikačním standardem v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce.

Tento krok potvrzuje závazek FLKŘ k poskytování vysoce kvalitního vzdělání a příležitostí pro profesní růst a rozvoj svých studentů v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce.

 

Fakulty a součásti

Zavřít