Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky akademického roku 2019/2020 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně – PDF
Časový plán výuky akademického roku 2020/2021 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně – PDF

Projednáno Akademickým senátem FLKŘ dne 29. 4. 2019

TermínHarmonogram
8. 7. 2019 – 30. 9. 2019Zápisy pro akademický rok 2019/2020 – nově přijatí
4. 9. 2019 – 8. 9. 2019Zápisy pro akad. rok 2019/2020 – ostatní
31. 7. 2019 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2018/2019

Zimní semestr

TermínHarmonogram
1. 8. 2019 – 16. 8. 2019Předzápis pro zimní semestr 2019/2020
13. 9. 2019 – 15. 9. 2019
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro ZS akademický rok 2019/2020
1. 9. 2019 – 21. 12. 2019
20. 9. 2019
Výuka – 14 týdnů (rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)Začátek výuky kombinované formy studia (sudý týden)
16. 9. 2019Imatrikulace pro akademický rok 2019/2020
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020Vánoční prázdniny
2. 1. 2020 – 6. 2. 2020Zkouškové období (5 týdnů)
2. 12. 2019 – 13. 12. 2019Předzápis pro letní semestr 2019/2020
24. 1. 2020 – 26. 1. 2020
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro LS akad. rok 2019/2020
7. 2. 2020 – 21. 2. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
24. 2. 2020Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

Letní semestr

TermínHarmonogram
7. 2. 2020 – 18. 4. 2020Výuka 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia – 10 týdnů
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
Začátek výuky kombinované formy studia (lichý týden)
7. 2. 2020 – 16. 5. 2020Výuka (ostatní) – 14 týdnů (rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je lichý – 7. týden)
Začátek výuky kombinované formy studia (sudý týden)
20. 4. 2020 – 16. 5. 2020Zkouškové období pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (4 týdny)
18. 5. 2020 – 23. 5. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (1 týden)
18. 5. 2020 – 20. 6. 2020Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
22. 6. 2020 – 11. 7. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky (3 týdny)
13. 7. 2020 – 31. 8. 2020Letní prázdniny
3. 8. 2020 – 16. 8. 2020Předzápis pro zimní semestr 2020/2021
30. 8. 2020 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2019/2020
1. 7. 2020 – 30. 9. 2020Zápisy na akademický rok 2020/2021 – nově přijatí
4. 9. 2020 – 8. 9. 2020Zápisy na akademický rok 2020/2021 – ostatní
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro ZS akad. rok 2020/2021
1. 9. 2019Zahájení výuky akademického roku 2020/2021

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 31. 10. 2019Mezní termín úpravy podkladů pro diplomové a bakalářské práce v Portál IS/STAG studenty
prosinec 2019Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
do 25.5.2020Kontrola splnění studijních povinností závěrečných ročníků studia (forma prezenční i kombinovaná)
do 15. 5. 2020Odevzdávání diplomových a bakalářských prací
29. 6. 2020 – 10. 7. 2020Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia (forma
studia prezenční i kombinovaná) – 1. řádný termín – pro práce odevzdané do 5. 6. 2020
31. 8. 2020 – 11. 9. 2020Státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia (forma
studia prezenční i kombinovaná) – 2. řádný termín – pro práce odevzdané do 7. 8. 2020
12. 10. 2020Promoce

Diplomové a bakalářské práce na akademický rok 2018/2019

TermínHarmonogram
15. 4. 2020Vypsání témat diplomových a bakalářských prací na akademický rok 2020/2021 (pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)
do 15. 5. 2020Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce (studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

Přijímací řízení

TermínHarmonogram
červen 2020, srpen 2020, září 2020Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Dny bez výuky – výuka nebude probíhat

TermínDůvod
28. 9. 2019státní svátek
10. 4. 2020Velký pátek
13. 4. 2020Velikonoční pondělí
22. 4. 2020Rektorský den sportu
1. 5. 2020státní svátek
8. 5. 2020státní svátek

Termíny výuky kombinované formy studia

Zimní semestrLetní semestr
20. – 21. 9. 2019 (sudý)7. – 8. 2. 2020 (sudý)
4. – 5. 10. 2019 (sudý)14. – 15. 2. 2020 (lichý)
18. – 19. 10. 2019 (sudý)21. – 22. 2. 2020 (sudý)
1. – 2. 11. 2019 (sudý)6. – 7. 3. 2020 (sudý)
15. – 16. 11. 2019 (sudý)20. – 21. 3. 2020 (sudý)
29. 11. – 30. 11. 2019 (sudý)3. – 4. 4. 2020 (sudý)
13. 12. – 14. 12. 2019 (sudý)17. – 18. 4. 2020 (sudý)

 

Fakulty a součásti

Zavřít