UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2018/2019 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně ve formátu PDF

Projednáno Akademickým senátem FLKŘ dne 23. 4. 2018

9. 7. 2018 – 30. 9. 2018Zápisy pro akademický rok 2018/2019 – nově přijatí
4. 9. 2018 – 7. 9. 2018Zápisy pro akad. rok 2018/2019 – ostatní
31. 7. 2018 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2017/2018

ZIMNÍ SEMESTR:

1. 8. 2018 – 13. 8. 2018Předzápis pro zimní semestr 2018/2019
14. 9. 2018 – 16. 9. 2018

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro ZS akademický rok 2018/2019
 

17. 9. 2018 – 21. 12. 2018

21. 9. 2018

Výuka – 14 týdnů (rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)Začátek výuky kombinované formy studia (sudý týden)
17. 9. 2018Imatrikulace pro akademický rok 2018/2019
24. 12. 2018 – 1. 1. 2019Vánoční prázdniny
2. 1. 2019 – 1. 2. 2019Zkouškové období (5 týdnů)
3. 12. 2018 – 14. 12. 2018Předzápis pro letní semestr 2018/2019
25. 1. 2019 – 27. 1. 2018

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB

pro LS akad. rok 2018/2019

4. 2. 2019 – 15. 2. 2019Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
18. 2. 2018Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského

a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

LETNÍ SEMESTR:

 

4. 2. 2019 – 12. 4. 2019

Výuka 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia – 10 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
Začátek výuky kombinované formy studia (lichý týden)

 

4. 2. 2019 – 10. 5. 2019Výuka (ostatní) – 14 týdnů (rozvrhované a nerozvrhované aktivity)

(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
Začátek výuky kombinované formy studia (lichý týden)

 

15. 4. 2019 – 10. 5. 2019Zkouškové období pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (4 týdny)

 

13. 5. 2019 – 24. 5. 2019Zkouškové období pro opravné zkoušky pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (2 týdny)

 

13. 5. 2019 – 14. 6. 2019Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
17. 6. 2019 – 12. 7. 2019Zkouškové období pro opravné zkoušky (4 týdny)
15. 7. 2019 – 30. 8. 2019Letní prázdniny
1. 8. 2019 – 16. 8. 2019Předzápis pro zimní semestr 2019/2020
31. 7. 2018 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2018/2019
8. 7. 2019 – 30. 9. 2019Zápisy na akademický rok 2019/2020 – nově přijatí
4. 9. 2019 – 8. 9. 2019Zápisy na akademický rok 2019/2020 – ostatní
13. 9. 2019 – 15. 9. 2019

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB

pro ZS akad. rok 2019/2020

16. 9. 2019Zahájení výuky akademického roku 2019/2020

UKONČENÍ STUDIA: 

do 31. 10. 2018Mezní termín úpravy podkladů pro diplomové a bakalářské

práce v Portál IS/STAG studenty

19. 11. 2018 – 30. 11. 2018Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
27. 5. 2019 – 29. 5. 2019Kontrola splnění studijních povinností závěrečných ročníků

studia (forma prezenční i kombinovaná)

do 15. 5. 2019Odevzdávání diplomových a bakalářských prací
3. 6. 2019 – 14. 6. 2019Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího

magisterského studia (forma prezenční i kombinovaná)

1. – 2. 7. 2019Promoce

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019:

 

15. 4. 2019

Vypsání témat diplomových a bakalářských prací na akademický rok 2019/2020 (pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského

 

studia)

 

do 10. 5. 2019

Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce

(studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 

Bakalářské a navazující magisterské

studijní programy

červen 2019, srpen 2019, září 2019

DNY BEZ VÝUKY: 

Výuka nebude probíhat:28. 9. 2018   státní svátek (pátek)

19. 4. 2019 Velký pátek

22. 4. 2019 Velikonoční pondělí

25. 4. 2019 Rektorský den sportu (čtvrtek)

1. 5. 2019     státní svátek (středa)

8. 5. 2019     státní svátek (středa)

 

Dne 7. 5. 2019 (úterý) bude probíhat výuka dle středečního rozvrhu – náhrada za 8. 5. 2019 (středa).

TERMÍNY VÝUKY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA:

Zimní semestrLetní semestr
21. – 22. 9. 2018 (sudý)1. – 2. 2. 2019 (lichý)
5. – 6. 10. 2018 (sudý)8. – 9. 2. 2019 (sudý)
19. – 20. 10. 2018 (sudý)22. – 23. 2. 2019 (sudý)
2. – 3. 11. 2018 (sudý)8. – 9. 3. 2019 (sudý)
23. – 24. 11. 2018 (lichý)22. – 23. 3. 2019 (sudý)
30. 11. – 1. 12. 2018 (sudý)5. – 6. 4. 2019 (sudý)
14. 12. – 15. 12. 2018 (sudý)12. – 13. 4. 2019 (lichý)

Časový plán výuky loňského akademického roku 2019/2020 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti