UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky akademického roku 2019/2020 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně – PDF

Projednáno Akademickým senátem FLKŘ dne 29. 4. 2019

8. 7. 2019 – 30. 9. 2019Zápisy pro akademický rok 2019/2020 – nově přijatí
4. 9. 2019 – 8. 9. 2019Zápisy pro akad. rok 2019/2020 – ostatní
31. 7. 2019 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2018/2019

ZIMNÍ SEMESTR:

1. 8. 2019 – 16. 8. 2019Předzápis pro zimní semestr 2019/2020
13. 9. 2019 – 15. 9. 2019

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro ZS akademický rok 2019/2020
 

1. 9. 2019 – 21. 12. 2019

20. 9. 2019

Výuka – 14 týdnů (rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)Začátek výuky kombinované formy studia (sudý týden)
16. 9. 2019Imatrikulace pro akademický rok 2019/2020
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020Vánoční prázdniny
2. 1. 2020 – 6. 2. 2020Zkouškové období (5 týdnů)
2. 12. 2019 – 13. 12. 2019Předzápis pro letní semestr 2019/2020
24. 1. 2020 – 26. 1. 2020

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB

pro LS akad. rok 2019/2020

7. 2. 2020 – 21. 2. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
24. 2. 2020Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského

a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

LETNÍ SEMESTR:

 

7. 2. 2020 – 18. 4. 2020

Výuka 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia – 10 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
Začátek výuky kombinované formy studia (lichý týden)

 

7. 2. 2020 – 16. 5. 2020Výuka (ostatní) – 14 týdnů (rozvrhované a nerozvrhované aktivity)

(poznámka: první týden výuky je lichý – 7. týden)
Začátek výuky kombinované formy studia (sudý týden)

 

20. 4. 2020 – 16. 5. 2020Zkouškové období pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (4 týdny)

 

18. 5. 2020 – 23. 5. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (1 týden)

 

18. 5. 2020 – 20. 6. 2020Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
22. 6. 2020 – 11. 7. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky (3 týdny)
13. 7. 2020 – 31. 8. 2020Letní prázdniny
3. 8. 2020 – 16. 8. 2020Předzápis pro zimní semestr 2020/2021
30. 8. 2020 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2019/2020
1. 7. 2020 – 30. 9. 2020Zápisy na akademický rok 2020/2021 – nově přijatí
4. 9. 2020 – 8. 9. 2020Zápisy na akademický rok 2020/2021 – ostatní
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB

pro ZS akad. rok 2020/2021

1. 9. 2019Zahájení výuky akademického roku 2020/2021

UKONČENÍ STUDIA: 

do 31. 10. 2019Mezní termín úpravy podkladů pro diplomové a bakalářské

práce v Portál IS/STAG studenty

prosinec 2019Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských prací
do 25.5.2020Kontrola splnění studijních povinností závěrečných ročníků

studia (forma prezenční i kombinovaná)

do 15. 5. 2020Odevzdávání diplomových a bakalářských prací
1. 6. 2020 – 12. 6. 2020Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího

magisterského studia (forma prezenční i kombinovaná)

29. – 6. 2020Promoce

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019:

 

15. 4. 2020

Vypsání témat diplomových a bakalářských prací na akademický rok 2020/2021 (pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského

 

studia)

 

do 15. 5. 2020

Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce

(studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 

Bakalářské a navazující magisterské

studijní programy

červen 2020, srpen 2020, září 2020

DNY BEZ VÝUKY: 

Výuka nebude probíhat:28. 10. 2019   státní svátek (pátek)

10. 4. 2020 Velký pátek

13. 4. 2020 Velikonoční pondělí

22. 4. 2020 Rektorský den sportu

1. 5. 2020     státní svátek

8. 5. 2020    státní svátek

TERMÍNY VÝUKY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA:

Zimní semestrLetní semestr
20. – 21. 9. 2019 (sudý)7. – 8. 2. 2020 (sudý)
4. – 5. 10. 2019 (sudý)14. – 15. 2. 2020 (lichý)
18. – 19. 10. 2019 (sudý)21. – 22. 2. 2020 (sudý)
1. – 2. 11. 2019 (sudý)6. – 7. 3. 2020 (sudý)
15. – 16. 11. 2019 (sudý)20. – 21. 3. 2020 (sudý)
29. 11. – 30. 11. 2019 (sudý)3. – 4. 4. 2020 (sudý)
13. 12. – 14. 12. 2019 (sudý)17. – 18. 4. 2020 (sudý)

Časový plán výuky akademického roku 2018/2019 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně – PDF

Zavřít

Fakulty a součásti