Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky akademického roku 2020/2021 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně – PDF

Projednáno Akademickým senátem FLKŘ dne 15. 6. 2020

TermínHarmonogram
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021Akademický rok (dále jen „AR“) 2020/2021
30. 8. 2020Mezní termín zápočtů a zkoušek za zimní (dále jen „ZS“) i
letní (dále jen „LS“) semestr AR 2019/2020
1. 7. 2020 – 30. 9. 2020Zápisy pro AR 2020/2021 – nově přijatí studenti
4. 9. 2020 – 8. 9. 2020Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2020/2021

Zimní semestr

TermínHarmonogram
11. 9. 2020 – 4. 2. 2021Zimní semestr
3. 8. 2020 – 16. 8. 2020Předzápis pro ZS AR 2020/2021
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2020/2021
15. 9. 2020 – 18. 12. 2020Výuka – prezenční forma studia – 14 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity, např. adaptační aktivity pro nově nastupující studenty do 1. ročníků
bakalářského studia)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)
18. 9. 2020 – 19. 12. 2020Výuka – kombinovaná forma studia
2. 10. 2020Imatrikulace pro AR 2020/2021
1. 12. 2020 – 13. 12. 2020Předzápis pro LS AR 2020/2021
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 – 4. 2. 2021Zkouškové období (5 týdnů)
22. 1. 2021 – 24. 1. 2021
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro LS AR 2020/2021
5. 2. 2021 – 20. 2. 2021Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
22. 2. 2021Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského
a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

Letní semestr

TermínHarmonogram
5. 2. 2021 – 31. 8. 2021Letní semestr
8. 2. 2021 – 16. 4. 2021Výuka – prezenční forma studia – 3. ročník
bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského
studia – 10 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
5. 2. 2021 – 17. 4. 2021Výuka – kombinovaná forma studia – 3. ročník
bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského
studia
8. 2. 2021 – 14. 5. 2021Výuka (ostatní) – prezenční forma studia – 14 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
5. 2. 2021 – 8. 5. 2021Výuka (ostatní) – kombinovaná forma studia
19. 4. 2021 – 15. 5. 2021Zkouškové období pro 2. ročník navazujícího
magisterského studia (4 týdny)
19. 4. 2021 – 22. 5. 2021Zkouškové období pro 3. ročník bakalářského studia
(5 týdnů)
17. 5. 2021 – 19. 6. 2021Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
17. 5. 2020 – 20. 6. 2021Hodnocení kvality výuky za LS AR 2020/2021
21. 6. 2021 – 10. 7. 2021Zkouškové období pro opravné zkoušky (3 týdny)
(Je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ZS i LS.
Student může vykonat v tomto období jen jeden termín
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu z každého
neabsolvovaného předmětu.)
12. 7. 2021 – 31. 8. 2021Letní prázdniny
2. 8. 2021 – 15. 8. 2021Předzápis pro ZS AR 2021/2022
30. 8. 2021Mezní termín zápočtů a zkoušek v AR 2020/2021
1. 7. 2021 – 30. 9. 2021Zápisy pro AR 2021/2022 – nově přijatí studenti
3. 9. 2021 – 7. 9. 2021Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2021/2022
10. 9. 2021 – 12. 9. 2021 (od 7:00 hod do 24:00 hod)Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2021/2022

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 17. 5. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – navazující magisterské studium (forma studia
prezenční i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ
do 24. 5. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – bakalářské studium (forma studia prezenční
i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ
24. 5. 2021 – 4. 6. 2021SZZ navazujícího magisterského studia (forma studia
prezenční i kombinovaná)
1. 6. 2021 – 11. 6. 2021SZZ bakalářského studia (forma studia prezenční
i kombinovaná)
30. 6. – 1. 7. 2021Promoce absolventů bakalářských
a navazujících magisterských studijních programů

Diplomové a bakalářské práce

TermínHarmonogram
do 31. 10. 2020Mezní termín pro doplnění témat DP/BP v IS/STAG
(studenti závěrečných roků bakalářského a navazujícího
magisterského studia)
do 30. 11. 2020Mezní termín pro odevzdání a úpravu podkladů DP/BP
v IS/STAG (studenti závěrečných roků bakalářského a
navazujícího magisterského studia)
leden 2021Vydání oficiálního zadání DP/BP
do 15. 4. 2021Vypsání témat DP/BP na AR 2021/2022 (pro studenty 2.
roku bakalářského a 1. roku navazujícího magisterského
studia)
do 15. 5. 2021Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce
(studenti 2. roku bakalářského a 1. roku navazujícího
magisterského studia)
do 7. 5. 2021Odevzdávání diplomových prací
do 14. 5. 2021Odevzdávání bakalářských prací

Přijímací řízení

TermínHarmonogram
Bakalářské a navazující magisterské
studijní programy
červen 2021, srpen 2021, září 2021

Dny bez výuky – výuka nebude probíhat

TermínDůvod
28. 9. 2020státní svátek (sudé pondělí)
28. 10. 2020státní svátek (sudá středa)
17. 11. 2020státní svátek (liché úterý)
2. 4. – 5. 4. 2021Velký pátek a Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé
pondělí)
28. 4. 2021Rektorský den sportu (lichá středa)

Termíny výuky kombinované formy studia

Zimní semestrLetní semestr
18. – 19. 9. 2020 (sudý)5. – 6. 2. 2021 (lichý)
2. – 3. 10. 2020 (sudý)12. – 13. 2. 2021 (sudý) výuka pro 3. ročník Bc. a 2.
ročník NMgr. studia
16. – 17. 10. 2020 (sudý)19. – 20. 2. 2021 (lichý)
30. – 31. 10. 2020 (sudý)5. – 6. 3. 2021 (lichý)
13. – 14. 11. 2020 (sudý)19. – 20. 3. 2021 (lichý)
27. 11. – 28. 11. 2020 (sudý)26. – 27. 3. 2021 (sudý)
11. 12. – 12. 12. 2020 (sudý)16. – 17. 4. 2021 (lichý)
30. 4. – 1. 5. 2021 (lichý)

 

Fakulty a součásti

Zavřít