Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky akademického roku 2020/2021 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně – PDF
Změny v časovém plánu výuky na AR 2020-2021- projednáno Akademickým senátem 22.3.2021

Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022

Projednáno Akademickým senátem FLKŘ dne 15. 6. 2020. Změny projednány AS  FLKŘ 22. 3. 2021.

TermínHarmonogram
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021Akademický rok (dále jen „AR“) 2020/2021
30. 8. 2020Mezní termín zápočtů a zkoušek za zimní (dále jen „ZS“) i
letní (dále jen „LS“) semestr AR 2019/2020
1. 7. 2020 – 30. 9. 2020Zápisy pro AR 2020/2021 – nově přijatí studenti
4. 9. 2020 – 8. 9. 2020Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2020/2021

Zimní semestr

TermínHarmonogram
11. 9. 2020 – 4. 2. 2021Zimní semestr
3. 8. 2020 – 16. 8. 2020Předzápis pro ZS AR 2020/2021
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2020/2021
15. 9. 2020 – 18. 12. 2020Výuka – prezenční forma studia – 14 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity, např. adaptační aktivity pro nově nastupující studenty do 1. ročníků
bakalářského studia)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden)
18. 9. 2020 – 19. 12. 2020Výuka – kombinovaná forma studia
2. 10. 2020Imatrikulace pro AR 2020/2021
1. 12. 2020 – 13. 12. 2020Předzápis pro LS AR 2020/2021
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 – 4. 2. 2021Zkouškové období (5 týdnů)
22. 1. 2021 – 24. 1. 2021
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro LS AR 2020/2021
5. 2. 2021 – 20. 2. 2021Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
22. 2. 2021Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského
a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

Letní semestr

TermínHarmonogram
5. 2. 2021 – 31. 8. 2021Letní semestr
8. 2. 2021 – 16. 4. 2021Výuka – prezenční forma studia – 3. ročník
bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského
studia – 10 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
5. 2. 2021 – 17. 4. 2021Výuka – kombinovaná forma studia – 3. ročník
bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského
studia
8. 2. 2021 – 14. 5. 2021Výuka (ostatní) – prezenční forma studia – 14 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity)
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
5. 2. 2021 – 8. 5. 2021Výuka (ostatní) – kombinovaná forma studia
19. 4. 2021 – 15. 5. 2021Zkouškové období pro 2. ročník navazujícího
magisterského studia (4 týdny)
19. 4. 2021 – 22. 5. 2021Zkouškové období pro 3. ročník bakalářského studia
(5 týdnů)
17. 5. 2021 – 19. 6. 2021Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
24. 5. – 9. 7. 2021
(do 10. 7. 2021 kombi)
Zkouškové období pro opravné zkoušky pro 3. ročník bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského studia (7 týdnů ) pro studenty, kteří budou skládat SZZ ve 2. řádném termínu
17. 5. 2020 – 20. 6. 2021Hodnocení kvality výuky za LS AR 2020/2021
21. 6. 2021 – 10. 7. 2021Zkouškové období pro opravné zkoušky (3 týdny)
(Je možno využít pro opravné zkoušky z předmětů ZS i LS.
Student může vykonat v tomto období jen jeden termín
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu z každého
neabsolvovaného předmětu.)
12. 7. 2021 – 31. 8. 2021Letní prázdniny
2. 8. 2021 – 15. 8. 2021Předzápis pro ZS AR 2021/2022
30. 8. 2021Mezní termín zápočtů a zkoušek v AR 2020/2021
1. 7. 2021 – 30. 9. 2021Zápisy pro AR 2021/2022 – nově přijatí studenti
3. 9. 2021 – 7. 9. 2021Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2021/2022
10. 9. 2021 – 12. 9. 2021 (od 7:00 hod do 24:00 hod)Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2021/2022

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 30. 4. 2021Studenti nahlásí na příslušném ústavu, kterého termínu SZZ se zúčastní
do 17. 5. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – navazující magisterské studium (forma studia
prezenční i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ v 1. řádném termínu.
do 24. 5. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – bakalářské studium (forma studia prezenční
i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ v 1. řádném termínu.
31. 5. 2021 – 11. 6. 2021SZZ navazujícího magisterského studia (forma studia
prezenční i kombinovaná) – 1. řádný termín
31. 5. 2021 – 11. 6. 2021SZZ bakalářského studia (forma studia prezenční
i kombinovaná) – 1. řádný termín
do 13. 8. 2021Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků studia (prezenční i kombi) a podání přihlášky k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ ve 2. řádném termínu
30. 8. 2021 – 10. 9. 2021SZZ navazujícího magisterského studia (forma studia
prezenční i kombinovaná) – 2. řádný termín
30. 8. 2021 – 10. 9. 2021SZZ bakalářského studia (forma studia prezenční
i kombinovaná) – 2. řádný termín
24. 9. – 25. 9. 2021Promoce absolventů bakalářských
a navazujících magisterských studijních programů
4. 10. – 8. 10. 2021Opravný termín SZZ ( pro studenty, kteří neuspěli v řádných termínech SZZ)

Diplomové a bakalářské práce

TermínHarmonogram
do 31. 10. 2020Mezní termín pro doplnění témat DP/BP v IS/STAG
(studenti závěrečných roků bakalářského a navazujícího
magisterského studia)
do 30. 11. 2020Mezní termín pro odevzdání a úpravu podkladů DP/BP
v IS/STAG (studenti závěrečných roků bakalářského a
navazujícího magisterského studia)
leden 2021Vydání oficiálního zadání DP/BP
do 15. 4. 2021

 

Vypsání témat DP/BP na AR 2021/2022 (pro studenty 2.
roku bakalářského a 1. roku navazujícího magisterského
studia)
do 15. 5. 2021Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce
(studenti 2. roku bakalářského a 1. roku navazujícího
magisterského studia)
do 7. 5. 2021Odevzdávání diplomových prací pro  1. řádný termín SZZ
do 14. 5. 2021Odevzdávání bakalářských prací pro  1. řádný termín SZZ
do 6. 8. 2021Odevzdávání diplomových a bakalářských prací pro 2. řádný termín SZZ

Přijímací řízení

TermínHarmonogram
Bakalářské a navazující magisterské
studijní programy
červen 2021, srpen 2021, září 2021

Dny bez výuky – výuka nebude probíhat

TermínDůvod
28. 9. 2020státní svátek (sudé pondělí)
28. 10. 2020státní svátek (sudá středa)
17. 11. 2020státní svátek (liché úterý)
2. 4. – 5. 4. 2021Velký pátek a Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé
pondělí)
28. 4. 2021Rektorský den sportu (lichá středa)

Termíny výuky kombinované formy studia

Zimní semestrLetní semestr
18. – 19. 9. 2020 (sudý)5. – 6. 2. 2021 (lichý)
2. – 3. 10. 2020 (sudý)12. – 13. 2. 2021 (sudý) výuka pro 3. ročník Bc. a 2.
ročník NMgr. studia
16. – 17. 10. 2020 (sudý)19. – 20. 2. 2021 (lichý)
30. – 31. 10. 2020 (sudý)5. – 6. 3. 2021 (lichý)
13. – 14. 11. 2020 (sudý)19. – 20. 3. 2021 (lichý)
27. 11. – 28. 11. 2020 (sudý)26. – 27. 3. 2021 (sudý)
11. 12. – 12. 12. 2020 (sudý)16. – 17. 4. 2021 (lichý)
30. 4. – 1. 5. 2021 (lichý)

 

Fakulty a součásti

Zavřít