Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2021/2022

 

TermínHarmonogram
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022Akademický rok (dále jen „AR“) 2021/2022
30. 8. 2021Mezní termín zápočtů a zkoušek za zimní (dále jen „ZS“) i
letní (dále jen „LS“) semestr AR 2020/2021
1. 7. 2021 – 30. 9. 2021Zápisy pro AR 2021/2022 – nově přijatí studenti
3. 9. 2021 – 7. 9. 2021Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2021/2022

Zimní semestr

TermínHarmonogram
1. 9. 2021 – 4. 2. 2022Zimní semestr
2. 8. 2021 – 15. 8. 2021Předzápis pro ZS AR 2021/2022
10. 9. 2021 – 12. 9. 2021
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2021/2022
13. 9. 2021 – 17. 12. 2021Výuka – prezenční forma studia – 14 týdnů
(rozvrhované a nerozvrhované aktivity, např. adaptační aktivity pro nově nastupující studenty do 1. ročníků bakalářského studia)
(poznámka: první týden výuky je lichý– 37. týden)
17. 9. 2021 – 17. 12. 2021Výuka – kombinovaná forma studia
15. 11. 2021 – 30. 11. 2021Předzápis pro LS AR 2021/2022
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 – 5. 2. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
21. 1. 2022 – 23. 1. 2022
(od 7:00 hod do 24:00 hod)
Předzápis na sportovní aktivity pro LS AR 2021/2022
7. 2. 2022 – 19. 2. 2022Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
21. 2. 2022Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského
a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

Letní semestr

TermínHarmonogram
7. 2. 2022 – 31. 8. 2022Letní semestr
7. 2. 2022 – 15. 4. 2022Výuka – prezenční forma studia – 3. ročník
bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského
studia – 10 týdnů
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
4. 2. 2022 – 9. 4. 2022Výuka – kombinovaná forma studia – 3. ročník
bakalářského a 2. ročník navazujícího magisterského
studia
7. 2. 2022 – 13. 5. 2022Výuka (ostatní) – prezenční forma studia – 14 týdnů
(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)
4. 2. 2022 – 30. 4. 2022Výuka (ostatní) – kombinovaná forma studia
19. 4. 2022 – 14. 5. 2022Zkouškové období pro 2. ročník navazujícího
magisterského studia (4 týdny)
19. 4. 2022 – 21. 5. 2022Zkouškové období pro 3. ročník bakalářského studia
(5 týdnů)
16. 5. 2022 – 18. 6. 2022Zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
20. 6. – 9. 7. 2022Zkouškové období pro opravné zkoušky (3 týdny).  Platí i pro studenty, kteří budou skládat SZZ ve 2. řádném termínu.
16. 5. 2022 – 18. 6. 2022Hodnocení kvality výuky za LS AR 2021/2022
25. 7. 2022 – 12. 8. 2022Letní prázdniny
1. 8. 2022 – 14. 8. 2022Předzápis pro ZS AR 2022/2023
30. 8. 2022Mezní termín zápočtů a zkoušek v AR 2021/2022
1. 7. 2022 – 30. 9. 2022Zápisy pro AR 2022/2023 – nově přijatí studenti
5. 9. 2022– 8. 9. 2022Elektronické zápisy do vyšších ročníků pro AR 2022/2023
Předzápis na sportovní aktivity pro ZS AR 2022/2023

Ukončení studia

TermínHarmonogram
do 30. 4. 2022Studenti nahlásí na příslušném ústavu, kterého termínu SZZ se zúčastní
do 16. 5. 2022Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – navazující magisterské studium (forma studia
prezenční i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ v 1. řádném termínu.
do 23. 5. 2022Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků
studia – bakalářské studium (forma studia prezenční
i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ v 1. řádném termínu.
23. 5. 2022 – 3. 6. 2022SZZ navazujícího magisterského studia (forma studia
prezenční i kombinovaná) – 1. řádný termín
30. 5. 2022 – 10. 6. 2022SZZ bakalářského studia (forma studia prezenční
i kombinovaná) – 1. řádný termín
do 12. 8. 2022Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků studia (prezenční i kombi) a podání přihlášky k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ ve 2. řádném termínu
29. 8. 2022 – 9. 9. 2022SZZ bakalářského i navazujícího magisterského studia (forma studia
prezenční i kombinovaná) – 2. řádný termín
23. 9. – 24. 9. 2022Promoce absolventů bakalářských
a navazujících magisterských studijních programů
3. 10. – 7. 10. 2022Opravný termín SZZ ( pro studenty, kteří neuspěli v řádných termínech SZZ)

Diplomové a bakalářské práce

TermínHarmonogram
do 31. 10. 2021Mezní termín pro doplnění témat DP/BP v IS/STAG
(studenti závěrečných roků bakalářského a navazujícího
magisterského studia)
do 30. 11. 2021Mezní termín pro odevzdání a úpravu podkladů DP/BP
v IS/STAG (studenti závěrečných roků bakalářského a
navazujícího magisterského studia)
1. 3. 2022Vydání oficiálního zadání DP/BP
do 15. 4. 2022

 

Vypsání témat DP/BP na AR 2022/2023 (pro studenty 2.
roku bakalářského a 1. roku navazujícího magisterského
studia)
do 15. 5. 2022Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce
(studenti 2. roku bakalářského a 1. roku navazujícího
magisterského studia)
do 6. 5. 2022Odevzdávání diplomových prací pro  1. řádný termín SZZ
do 13. 5. 2022Odevzdávání bakalářských prací pro  1. řádný termín SZZ
do 5. 8. 2022Odevzdávání diplomových a bakalářských prací pro 2. řádný termín SZZ

Přijímací řízení

TermínHarmonogram
Bakalářské a navazující magisterské
studijní programy
červen 2022, srpen 2022, září 2022

Dny bez výuky – výuka nebude probíhat

TermínDůvod
28. 9. 2021státní svátek (liché úterý)
28. 10. 2021státní svátek (lichý čtvrtek)
17. 11. 2021státní svátek (sudá středa)
15. 4. – 18. 4. 2022Velký pátek a Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé
pondělí)
27. 4. 2022Rektorský den sportu (lichá středa)

Termíny výuky kombinované formy studia

Zimní semestrLetní semestr
17. – 18. 9. 2021 (lichý)4. – 5. 2. 2022 (lichý)
1. – 2. 10. 2021 (lichý)18. – 19. 2. 2022 (lichý)
15. – 16. 10. 2021 (lichý)25. – 26. 2. 2022 (sudý) výuka pro 3. ročník Bc. a 2.
ročník NMgr. studia
5. – 6. 11. 2021 (sudý)4. – 5. 3. 2022 (lichý)
12. – 13. 11. 2021 (lichý)18. – 19. 3. 2022 (lichý)
26. 11. – 278. 11. 2021 (lichý)1. – 2. 4. 2022 (lichý)
10. 12. – 11. 12. 2021 (lichý)8. – 9. 4. 2022 (sudý)
29. 4. – 30. 4. 2022 (lichý)

Časový plán výuky pro akademický rok 2022/2023

Fakulty a součásti

Zavřít