UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán výuky pro akademický rok 2017/2018 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Projednáno Akademickým senátem FLKŘ dne 12. 6. 2017

3. 7. 2017 – 25. 8. 2017Zápisy pro akademický rok 2017/2018 – nově přijatí
4. 9. 2017 – 15. 9. 2017Zápisy pro akad. rok 2017/2018 – ostatní

+ nově přijatí z 2. kola přijímacího řízení

31. 7. 2017 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2016/2017

ZIMNÍ SEMESTR:

1. 8. 2017 – 31. 8. 2017Předzápis pro zimní semestr 2017/2018
15. 9. 2017 – 17. 9. 2017

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity pro ZS akad. rok 2017/2018
 

18. 9. 2017 – 22. 12. 2017

22. 9. 2017

Výuka – 14 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 38. týden) Začátek výuky kombinované formy studia

18. 9. 2017Imatrikulace pro akademický rok 2017/2018
30. 10. 2017 – 10. 11. 2017Stáž – studenti 3. ročníku prezenční formy studia

SP Ochrana obyvatelstva

25. 12. 2017 – 1. 1. 2018Vánoční prázdniny
2. 1. 2018 – 2. 2. 2018Řádné zkouškové období (5 týdnů)
1. 12. 2017 – 15. 12. 2017Předzápis pro letní semestr 2017/2018
26. 1. 2018 – 28. 1. 2018

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB

pro LS akad. rok 2017/2018

5. 2. 2018 – 16. 2. 2018Opravné zkouškové období (2 týdny)
19. 2. 2018Kontrola studia (počtu kreditů) po 1. semestru bakalářského

a navazujícího magisterského studia (prezenční forma)

LETNÍ SEMESTR:

 

5. 2. 2018 – 13. 4. 2018

Výuka 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia – 10 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)

5. 2. 2018 – 11. 5. 2018Výuka (ostatní) – 14 týdnů

(poznámka: první týden výuky je sudý – 6. týden)

16. 4. 2018 – 11. 5. 2018Řádné zkouškové období pro 3. ročník bakalářského a

navazujícího magisterského studia (4 týdny)

14. 5. 2018 – 25. 5. 2018Opravné zkouškové období pro 3. ročník bakalářského

a 2. ročník navazujícího magisterského studia (2 týdny)

14. 5. 2018 – 15. 6. 2018Řádné zkouškové období – ostatní (5 týdnů)
18. 6. 2018 – 13. 7. 2018Opravné zkouškové období (4 týdny)
16. 7. 2018 – 31. 8. 2018Letní prázdniny
1. 8. 2018 – 13. 8. 2018Předzápis pro zimní semestr 2018/2019
31. 7. 2018 do 12:00 hod.Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2017/2018
9. 7. 2018 – 30. 9. 2018Zápisy na akademický rok 2018/2019 – nově přijatí
4. 9. 2018 – 7. 9. 2018Zápisy na akademický rok 2018/2019 – ostatní
14. 9. 2018 – 16. 9. 2018

(od 7:00 hod do 24:00 hod)

Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB

pro ZS akad. rok 2018/2019

17. 9. 2018Zahájení výuky akademického roku 2018/2019

UKONČENÍ STUDIA: 

do 31. 10. 2017Mezní termín úpravy podkladů pro diplomové a bakalářské

práce v Portál IS/STAG studenty

15. 11. 2017 – 30. 11. 2017Vydání oficiálního zadání diplomových a bakalářských

prací

28. 5. 2018 – 30. 5. 2018Kontrola splnění studijních povinností závěrečných ročníků

studia (forma prezenční i kombinovaná)

do 15. 5. 2018Odevzdávání diplomových a bakalářských prací
4. 6. 2018 – 15. 6. 2018Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího

magisterského studia (forma prezenční i kombinovaná)

25. 6. 2018Promoce

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019:

 

16. 4. 2018

Vypsání témat diplomových a bakalářských prací

na akademický rok 2018/2019 (pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského

studia)

 

do 11. 5. 2018

Přihlášení k tématům diplomové a bakalářské práce

(studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 

Bakalářské a navazující magisterské

studijní programy

červen 2018, srpen 2018

DNY BEZ VÝUKY: 

Výuka nebude probíhat:28. 9. 2017   státní svátek (čtvrtek)

17. 11. 2017  státní svátek (pátek)

30. 3. 2018   Velký pátek (pátek)

2. 4. 2018     Velikonoce (pondělí)

26. 4. 2018   Rektorský den sportu (čtvrtek)

1. 5. 2018     státní svátek (úterý)

8. 5. 2018     státní svátek (úterý)

Výuka kombinované formy studia probíhá ve výukovém období příslušného semestru. 

Dne 9. 5. 2018 (středa) bude probíhat výuka dle rozvrhu úterý 8. 5. 2018.

Časový plán výuky pro akademický rok 2018/2019 – Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti