Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

MEPS na FLKŘ

Ve dnech 16. 08. 2020 – 21. 08. 2020 se koná v Uherském Hradišti 31. ročník Středoevropského projektového semináře MEPS s mezinárodní účastí studentů vysokých škol s dopravním zaměřením.

Hlavním pořadatelem této akce se stalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou dopravní a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou logistiky a krizového řízení.

Cílem semináře je získání variantních řešení konkrétních dopravních problémů vyskytujících se na území města Uherské Hradiště. Mezi hlavní řešené úkoly patří:

  • Dopravní terminál u železniční stanice
  • Přestupní uzel MHD Všehrdova ulice a ulice Politických vězňů
  • Redukce plochy stávajícího autobusového nádraží
  • Řešení parkovacích ploch a zón placeného stání v centru města
  • Severní obchvat a napojení na vnitřní silniční skelet
  • Křižovatka Sady

Konference probíhá v anglickém jazyce, což umožní rozvíjet a obohacovat jazykové znalosti studentů nejen o prvky běžné komunikace, ale převážně o výrazy z odborné technické dopravní terminologie.

Seminář se koná každý rok v jiném městě a výsledné projekty, které studenti zpracují mívají vysokou úroveň a představují jiný pohled na danou problematiku.

Fakulty a součásti

Zavřít