UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Zahájení výuky kombinovaného studia v ak. roce 2018/2019

Dle Rozhodnutí děkana RD 08/2018 je zahájení výuky v akademickém roce 2018/2019 pro studentykombinované formy studia naplánováno na 21. 9. 2018. 

Zavřít

Fakulty a součásti