UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Elektronický zápis do vyššího ročníku studia

Dle Rozhodnutí děkana RD 08/2018 se zápis do vyššího roku studia pro akademický rok 2018/2019 uskuteční:

  • v období od 4. 9. 2018 7:00 hodin – 7. 9. 2018 do 23:59 hodin
  • zápis lze učinit pouze přes webové rozhraní (po přihlášení) Portál IS/STAG pod volbou „Moje studium → Průběh studia → Kontrola studijních výsledků a registrace do akademického roku 2018/2019.
  • Pro studenty je elektronický zápis povinný a plně nahrazuje osobní účast studenta u
    zápisu či zápis v zastoupení.
  • více informací naleznete v Rozhodnutí děkana RD 08/2018
Zavřít

Fakulty a součásti