UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
odborný asistent

RNDr. Jakub Trojan, MSc Ph.D.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: trojan@utb.cz Mobil: +420 774 252 817 TEL: +420 576 038 061 Kancelář:
H1/181.28
Twitter:
https://twitter.com/JakubTrojan

Jakub Trojan se zabývá především transferem inovací, projektově orientovaným prostorovým a regionálním management a environmentální geografií v kontextu udržitelného rozvoje. Ve své práci rozvíjí koncepty digitálních technologií, open source SW, GIS a kartografické vizualizace. Aktuální výzkumná témata pokrývají oblast citizen science a kontextově dostupné služby s rozšířenou realitou v kyberprostoru.


Výuka

Konzultační hodiny

individuálně na základě předchozí dohody

Životopis

Vzdělání

 • 2009 - 2016: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj (Ph.D.)
 • 2012 - 2014: The Nottingham Trent University, UK, obor Management Studies in Economy and Management (MSc)
 • 2011: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj (RNDr.)
 • 2007 - 2009: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj (Mgr.)
 • 2006 - 2009: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geoinformatika a regionální rozvoj (Bc.)
 • 2004 - 2007: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie, směr Humánní geografie (Bc.)
 • 2000 - 2004: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Stáže a studijní pobyty

 • 2018: School of Technology and Management of Beja, Beja, Portugalsko, přednášející v rámci programu ERASMUS+
 • 2017: Technical University of Varna, Varna, Bulharsko, přednášející v rámci programu ERASMUS+
 • 2017: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vilnius, Litva, přednášející v rámci programu ERASMUS+
 • 2015: Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, Slovensko, přednášející v rámci programu ERASMUS+
 • 2014: Wageningen UR (University & Research Centre), Wageningen, Nizozemí, studijní stáž
 • 2012: FES - European Parliament, Brusel, Belgie, série vyžádaných přednášek v rámci stáže
 • 2003: Anderson High School, Lerwick, Shetland Islands, UK, zahraniční studium a koordinace konference

Průběh zaměstnání

 • 2013 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti (odborný asistent)
 • 2015 - dosud: Ústav Geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Brno (výzkumný pracovník)
 • 2013 - 2015: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (expert terciárního vzdělávání)
 • 2010 - 2015: Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno (akademický pracovník, ředitel Centra transferu inovací a projektové podpory, vedoucí Laboratoře experimentální a aplikované geografie)
 • 2013 - 2014: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (lektor)
 • 2012 - 2014: Vysoká škola Karla Engliše (lektor)
 • 2010 - 2012: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (odborný pracovník)
 • 2008 -2010: DRING Consulting, s.r.o. (projektový manažer, grantový poradce a specialista GIS)

Členství v organizacích

 • Česká geografická společnost (od r. 2001)
 • Česká asociace pro geoinformace (od r. 2002)
 • Česká kartografická společnost (od r. 2011)
 • Česká asociace geocachingu (od r. 2016)
 • Association of American Geographers (2002 - 2004)
 • European Geography Association for Students and Young Geographers (od r. 2005)
 • Člen korespondent Mezinárodní geografické unie IGU (International Geographical Union):
  • GIS Commission od r. 2003
  • Applied Geography Commission od r. 2003
  • Commission on Gender and Geography od r. 2003
  • Tourism and Leisure Geography Group od r. 2003
  • Commission on Global Change and Human Mobility od r. 2003
  • Study Group for LandUse and Land Cover Changes od r. 2002

Členství v orgánech

 • Akademický senát UTB (člen ekonomické komise, zástupce AS UTB v dislokační komisi)
 • Akademický senát Fakulty logistiky a krizového řízení UTB (člen ekonomické komise)
 • Rada vysokých škol (zástupce za FLKŘ UTB)
 • Rada pro vnitřní hodnocení UTB
Zavřít

Fakulty a součásti