Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborný asistent

Mgr. Matyáš Adam, Ph.D.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: madam@utb.cz TEL: +420 576 038 061 Kancelář:
H1/181.27

Výuka

Konzultační hodiny

středa 10:00 – 12:00

Životopis

Vzdělání

 • 2012-2016: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, obor Ekologie, doktorské studium.
 • 2010-2012: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie a geoekologie, magisterské studium.
 • 2006-2010: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie a kartografie, bakalářské studium.
 • 2000-2004: Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze, Panská, obor Digitální telekomunikační technika.

Stáže a studijní pobyty

 • 2019: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - přednášející v rámci programu Erasmus+.
 • 2019: University of Córdoba, Španělsko - přednášející v rámci programu Erasmus+.

Průběh zaměstnání

 • 2020-dosud: UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti  - odborný asistent.
 • 2018-2019: UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav environmentální bezpečnosti  - vědecký pracovník.
 • 2017-2019: European Association of Zoos and Aquariums & Zoo Liberec, Koordinátor marketingu a médií v rámci EAZA ochranářské kampaně.
 • 2015-2016: ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, terénní a výzkumný pracovník.

Členství v organizacích

 • Veterináři bez hranic ČR, o.p.s. - člen správní rady od 2019.
 • EAZA Silent Forest Working group - člen od 2017.

Další publikace

 • Musilová Z, Musil P, Zouhar J, Adam M. (2017). Changes in habitat suitability influence non-breeding distribution of waterbirds in central Europe. Ibis. doi.org/10.1111/ibi.12559.
 • Adam M, Podhrázský M & Musil P (2016). Effect of start of hunting season on behaviour of Greylag Geese Anser anser. Ardea 104(1): 63-68.
 • Podhrázský M, Musil P, Musilová Z, Zouhar J, Adam M, Závora J & Hudec K (2016) Central European Greylag Geese Anser anser show a shortening of migration distance and earlier spring arrival over 60 years. Ibis 159(2): 352-365 .
 • Adam M, Musilová Z, Musil P, Zouhar J, Romportl D (2015). Long -term changes in habitat selection of wintering waterbirds: high importance of cold weather refuge sites. Acta Ornithologica 50: 127–138.

Fakulty a součásti

Zavřít