Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: lehejcek@utb.cz TEL: +420 576 038 061 Kancelář:
H1/181.27

Dendrochronologie, ekologické zemědělství, environmentální management a ochrana přírody.


Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 10:00 – 12:00, dle předchozí domluvy

Životopis

Vzdělání

 • 2012 – 12.2016 Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, doktorské studium: dizertační práce: Arctic tundra dendrochronology.
 • 2009 – 09. 2012 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Fyzická geografie a geoekologie, navazující magisterské studium, diplomová práce: Kontinentální zalednění SV části Frýdlantského výběžku.
 • 2010 – 06. 2012 Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Forestry, Water, and Landscape Management, inženýrské studium v AJ, diplomová práce: Disturbance History of the Spruce Mountain Forest in Romania.

Stáže a studijní pobyty

 • 2015 Universtity of Greifswald, Landscape Ecol. Res. Group, Německo.
 • 12. 2013 Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, ETH Zürich, Švýcarsko.

Vědecko-výzkumná stáž

 • 09.2011 – 12.2011  Vancouver Island University, Faculty of Science, Kanada, semestrální studium v rámci programu „Transatlantic Exchange Partnerships: EU - Canada“.
 • 01.2009 – 06.2009 University of Iceland, Faculty of Science, Island, semestrální studium v rámci programu NAEP („Norské fondy“).

Průběh zaměstnání

 • 2017 – současnost Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, odborný asistent na Ústavu environmentální bezpečnosti.
 • 2018 – současnost IFOAM EU, Viceprezident.
 • 2014 – současnost Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, (od 2019 předseda).

Členství v organizacích

  • Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství.

Členství v orgánech

 • Předsednictvo IFOAM EU (od 2018 viceprezident).
 • Předsednictvo Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (od 2019 předseda).
 • Dozorčí rada TP Organics.
 • Vědecká rady Komise hl.m. Prahy pro udržitelnou energetiku a klima.

Další publikace

 • Tumajer, J., Lehejček, J. (2019) Boreal tree-rings are influenced by temperature up to two years prior to their formation: a trade-off between growth and reproduction? Environmental Research Letters 14 124024
 • Duží, B., Osman, R., Lehejček, J., Nováková, E., Taraba, P., Trojan, J. (2019): Mapping the citizen science in the post-socialist space: exploration of hidden landscape in the case of Czech Republic. Moravian Geographical Reports 27 (4), 241 – 254.
 • Wilmking, M., Buras, A., Lehejček, J., Van Der Maaten, E., Lange, J., Shetti R. (2018): Influence of larval outbreaks on the climate reconstruction potential of an Arctic shrub. Dendrochronologia 49, 36-43.
 • de Porras Acuna, M. A.; Niggli, U.; Love, N.; Moeskops, B.; Padel, S.; Schmutz, U.; Lehejček, J.; Beck, A.; Müller, A.; Ulmer, K.; Chable, V.; Levidow, L. and Mulvany, P. (2018) Scientific evidence on how organic food and farming contributes to sustainable food security. TP Organics Research Briefing. TP Organics – European Technology Platform for Organic Food and Farming, B-Brussels
 • Lehejček, J., Buras, A., Shetti R., Pellizzari E., Wilmking, M. (2017): Call to complete the circumarctic juniper network – an environmental proxy. Czech Polar Reports 7 (4): 329 – 330.
 • Lehejček, J., Buras, A., Svoboda, M., Wilmking, M. (2017): Wood-anatomy of Juniperus communis: a promising proxy for paleoclimate reconstructions in the Arctic. Polar Biology 40 (5): 977 – 988. 10.1007/s00300-016-2021-z
 • Lehejček, J., Svoboda, M. (2017): The annual growth rings beyond the tree line – a case study from Greenland. Reports of Forestry Research 62 (2), 101-108.
 • Burras, A., Lehejček, J., Michalová, Z., Morrissey, R., Svoboda, M., Wilmking, M. (2017): Shrubs shed light on 20th century Greenland Ice Sheet melting. Boreas 46(4): 667-677.
 • Lehejček, J., Kavan, J., Otčenášek, J. (2016): Antarktický poloostrov, aspekty mezinárodní spolupráce při rozvoji environmentální ochrany a vědecko-technologické kooperace. Výzkumná zpráva vypracovaná pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci projektu TAČR BETA TB050MZV014.
 • Lehejček, J. (2015): Dwarf tundra shrubs growth as a proxy for late Holocene climate change. Czech Polar Reports 5 (2): 185-199.
 • Svoboda, M., Janda, P., Bače, R., Fraver, S., Nagel, T., Rejzek, J., Mikoláš, M., Douda, J., Boublík, K., Šamonil, P., Čada, V., Trotsiuk, V., Teodosiu, M., Bouriaud, O., Biris, A., Sýkora, O., Uzel, P., Zelenka, P., Sedlák, V., Lehejček, J. (2013): Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science 25, 2, s. 386-401.
 • Hanáček, M., Nývlt, D., Flašar, J. Stacke, V., Lehejček, J., Tóthová G., Břežný, M., Procházková, B., Uxa, T., Křenovská, I. (2013): New methods to reconstruct clast transport history in different glacial sedimentary environments: Case study for Old Red sandstone clasts from polythermal Hørbyebreen and Bertilbreen valley glaciers, Central Svalbard. Czech Polar Reports, 3: 107-129.
 • Stacke, V., Mida, P., Lehejček, J., Tóthová, G., Nývlt, D. (2012): Recent landscape changes in terminoglacial area of the Nordenskiöldbreen, central Spitsbergen, Svalbard. Czech Polar Reports, 1: 3-6.
 • Roman, M., Chattová, B., Lehejček, J., Tejnecký, V., Polická, P., Němeček, K., Houška, J., Nývlt, D. (in revision): Integrated multi-proxy study of Late Holocene environmental changes from two infilled lakes in the Kobbefjord area, Southwestern Greenland. Journal of Paleolimnology.
 • Tejnecký, V., Polická, P., Křížová, P., Lehejček, J., Šantrůčková, H., Hajek, T., Mercl, F., Němeček, K., Drábek, O. (planned submission August 2019): Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (Salix polaris) in different tundra habitat: response to the High Arctic soil environment. Geoderma.
 •  Adam, M., Tomášek, P., Lehejček, J., Trojan, J. (submitted): Through many eyes on nature: combining citizen science and artificial intelligence in camera trap database. A case study of the Czech national prototype. Ecological Applications.

Fakulty a součásti

Zavřít