Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
JUDr. Radomíra Veselá, Ph.D.,LL.M.
odborný asistent

JUDr. Radomíra Veselá, Ph.D.,LL.M.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: rvesela@utb.cz TEL: +420 576 038 068 Kancelář:
H1/181.28
 • Výuka právních předmětů.
 • Vedení fakultní právní poradny.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý 12:00 – 13:00

Životopis

Vzdělání

 • 2009 - 2014: Akademie policejního sboru v Bratislavě, obor Ochrana bezpečnosti osob a majetku, doktorské studium.
 • 2008 :  EPI, s.r.o. Kunovice, CZV, doplňkové pedagogické vzdělání.
 • 1979 - 1983: Právnická fakulta UJEP Brno, studijní obor Právo, JUDr.
 • 1975 - 1979: Gymnázium Třebíč.

Průběh zaměstnání

 • 2018 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FLKŘ, Ústav environmentální bezpečnosti, odborná asistentka.
 • 2018 – dosud: JUDr. Josef Pitner, AK Uherské Hradiště, Krátká 143, advokátka.
 • 2017: AVEC trade CZ, s.r.o. Kunovice, personalistka.
 • 2006 - 2016:Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Kunovice, VOŠP Kunovice, učitel odborných předmětů.
 • 2006 - 2016: EPI ,s.r.o. Kunovice, odborný asistent.
 • 1993 - 2006:  Okresní soud Uherské Hradiště, soudkyně
 • 1985 - 1993: Okresní prokuratura Uherské Hradiště, prokurátorka.
 • 1983 - 1985: Okresní prokuratura  Uherské Hradiště, právní čekatelka.

Členství v organizacích

 • ČAK, člen od 2018.

Členství v orgánech

 • Akademický senát Fakulty logistiky a krizového řízení UTB (předsedkyně legislativní komise).
 • Disciplinární komise Fakulty logistiky a krizového řízení UTB (předsedkyně).

Další publikace

 • VESELÁ, R. (2019) K novinkám v trestním právu ČR. In: MARKOVA, V. ed.  Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov z 7. roč. interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave. ISBN 978-80-8054-812-4. Dostupné z: https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost.
 • VESELÁ, R. (2016) Ústavní limity trestněprávní regulace extremismu. In: Nové trendy v práve 1. [elektronický zdroj]. Banská Bystrica: Belianum, ISBN 978-80-557-1103-4.
 • VESELÁ, R. (2016) Výkon a kontrola trestu domácího vězení v ČR. In: Acta Facultatic Iuridicae Universitatis Comenianae, mimořádné číslo/2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, ISSN 1336-6912. s. 142.
 • PETRUCHA, J., KOVAŘÍK, P., VESELÁ, R. (2016) The Prediction of Criminal Phenomena by Using Neural Network.. In: XXIX. DIDMATTECH  Eötvös loránd university, Faculty of Informatics, Budapest.
 • VESELÁ, R. (2016) Criminal Law Tools of the Protection of Economy in the Czech Republic. In: Information Technologies, Economics and Law: state and development perspectives» (ITEL-2016). Ukrajina: Univerzita Bukovina.

Fakulty a součásti

Zavřít