Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Ing. Bc. Miroslav Musil, Ph.D.

Ústav ochrany obyvatelstva
E-mail: musil@utb.cz Mobil: +420 734 266 267 TEL: +420 576 038 065 Kancelář:
H1/183.13

Výuka

Konzultační hodiny

středa 10.00 - 11.00 hod., 13.30 - 14.30 hod., jiné termíny na základě předchozí emailové domluvy

Životopis

Vzdělání

 • 2018: Mendelu Brno, Fakulta zahradnická, obor Vinohradnictví a vinařství, Bc.
 • 2001: Logistická akademie v Praze ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Logistika a podnikové logistické systémy - dvouletý kurz.
 • 1999: Bezpečnostní politika a obrana státu ve spolupráci s EU a NATO - dvouletý kurz.
 • 1998: Vojenská akademie v Brně, Fakulta velitelská a štábní, Vojenská logistika, Ph.D.
 • 1992: Vysoké škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Univerzitou New York,  Logistika v podnikové praxi - tří semestrální kurz.
 • 1981: Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení v Žilině, Fakulta týlových služeb, Ing.

 

Stáže a studijní pobyty

 • 2018: Technické univerzita Košice, Slovensko, přednášející v rámci programu CEPUS.
 • 2014: Vysoká škola managementu Košice, přednášející v rámci programu ERASMUS.
 • 2010: Žilinská univerzita v Žilině, přednášející v rámci programu ERASMUS.
 • 2005: Akademie národní obrany ve Varšavě, přednášející v kurzu logistiky.
 • 2000: Velitelská akademie v Hamburku, přednášející v kurzu logistiky.
 • 1999: EU Brusel, Velitelství NATO Brusel, studijní pobyt.
 • 1998: Hlavní úřad logistiky Bundesveru, přednášející v kurzu logistiky.
 • 1997: Akademie národní obrany ve Varšavě, studijní pobyt.
 • 1995: Akademie národní obrany ve Varšavě, studijní pobyt.
 • 1993: Akademie národní obrany ve Varšavě, studijní pobyt.

Průběh zaměstnání

 • 2014 - doposud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva, odborný asistent.
 • 2009 - 2014: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav logistiky, odborný asistent.
 • 2008 - 2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, IBS, odborný asistent.
 • 2004 - 2008: Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a management, Katedra materiálu a služeb, zástupce vedoucího katedry.
 • 2001 - 2004: Vojenská akademie v Brně, kvestor.
 • 1990 - 2001: Vojenská akademie v Brně, Fakulta velitelská a štábní, Katedra logistiky, zástupce vedoucího katedry.

Členství v orgánech

 • AS UTB ve Zlíně - člen.
 • Ekonomická komise AS UTB ve Zlíně - člen.
 • AS FLKŘ - předseda.

Další publikace

 • Hradil, Jaroslav(17); Mika, Otakar Jiří(18); Musil, Miroslav(16); Svoboda, Bohuslav(17); Rak, Jakub(16); Vičar, Dušan(16). Základy ochrany obyvatelstva v České republice. 1 Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 142s. ISBN 978-80-7454-774-4.
 • Kapitola v monografii – LUKÁŠ, Luděk a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management IV. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2014, 390 s. ISBN 978-80-87500-57-6. Musil, Miroslav, kapitola Ochrana obyvatelstva, autorský podíl str. 147 – 164.
 • Článek ve sborníku – MUSIL, Miroslav. Elektronická výměna dat pro logistiku. In. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: „Logistika v teorii a praxi III“ vydaný v rámci řešení projektů FRVŠ 461/2010 „Logistické centrum“ CZ.1.07/2.4.00/12.0069, 24. 11. 2011 Uherské Hradiště. Zlín: UTB ve Zlíně, 2011. 316 s. s. 162 – 172. ISBN 978 – 80 – 7454 – 126 – 1.
 • MUSIL, Miroslav. Zrychlování informačního toku. In. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: „Logistika v teorii a praxi IV“ vydaný v rámci řešení projektů FRVŠ 461/2010 „Logistické centrum“ CZ.1.07/2.4.00/12.0069, 12. 4. 2012 Uherské Hradiště. Zlín: UTB ve Zlíně, 2012. 320 s. s. 186 – 191. ISBN 978 – 80 – 7454 – 145 – 2.
 • MUSIL, Miroslav. Uplatnění radiofrekvenční identifikace. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: „Logistika v teorii a praxi V“ vydaný v rámci řešení projektů FRVŠ 461/2010 „Logistické centrum“ CZ.1.07/2.4.00/12.0069, 11. 10. 2012 Uherské Hradiště. Zlín: UTB ve Zlíně, 2012. 198 s. s. 186 – 192. ISBN 978-80-7454-210-7.
 • MUSIL, Miroslav. Vinařské podniky využívají informační technologie. In. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: „Logistika v teorii a praxi IV“ vydaný v rámci řešení projektů FRVŠ 461/2010 „Logistické centrum“, CZ.1.07/2.4.00/12.0069, 12. 4. 2012 Uherské Hradiště. Zlín: UTB ve Zlíně, 2012. 320 s. s. 182 – 185. ISBN 978 – 80 – 7454 – 145 – 2.
 • MUSIL, Miroslav. Bezpečnost v hotelnictví a cestovním ruchu. In Sborník příspěvků z šesté mezinárodní vědecké konference: „Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie“. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. 489 s., s. 290 – 299. ISBN 978-80-87300-42-8.
 • MUSIL, Miroslav. Životní cyklus materiálu a výrobku, úloha zpětné logistiky. In Sborník příspěvků z druhé mezinárodní vědecké konference: „Armáda a znalostní společnost, logistika a ekologie v armádě“. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2013. 209 s. s. 168 – 174. ISBN 978-80-7231-925-1.
 • MUSIL Miroslav, HART, Martin a TARABA, Pavel. Methodics to Create Effective Inventory Management System in a Company. In: Proceedings of the 4th Carpathian Logistics Congress, High Tatras, Slovakia. September 2014. ISBN 978-80-553-1804-2.
 • MUSIL, Miroslav a Martin HART. Výuka a příprava obyvatelstva na řešení krizových situací a možnosti jejich zkvalitnění. In sborník příspěvků z konference: „Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II.“ Uherské Hradiště: FLKŘ, 2014. 444 s., s. 187 – 190. ISBN 978-80-7454-412-5.
 • MUSIL, Miroslav a Martin HART. Logistika integrovaného záchranného systému. In sborník příspěvků z mezinárodního workshopu: „Zkvalitnění systému vzdělávání a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva“. Uherské Hradiště: FLKŘ, 2014. 453 s., s. 284 – 296. ISBN 978-80-7454-336-4.
 • MUSIL, Miroslav. Bezpečnost a ochrana před riziky. In Sborník příspěvků e sedmé mezinárodní vědecké konference: „Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu “. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014. 317 s., s. 174 – 185. ISBN 978-80-87300-56-5.
 • MUSIL Miroslav, HART, Martin a TARABA, Pavel. Methodics to Create Effective Inventory Management System in a Company. In: Proceedings of the 4th CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS, High Tatras, Slovakia. Januar 2015. In Journal Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications. ISSN 1660-9336. Vol. 708, 2015. IF 0.196
 • MUSIL, Miroslav, ŠAFAŘÍK, Zdenek, LOŠEK, Václav and VIČAR, Dušan. Risk Management of Dangerous Goods Transport. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage:From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference, November 11-12, 2015, Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9860419-5-2.
 • CEMPÍREK, Miroslav, PECINA, Miroslav, MUSIL, Miroslav. Spolupráce civilní a vojenské logistiky ve vojenských operacích. Vojenské rozhledy č. 3/2015. Ročník: XXIV. (LVI.) ISSN 1210-3292 (print), ISSN 2336-2995 (on-line), doi: 10.3849/2336-2995. ERIH+.
 • ŠAFARIK, Zdenek, VIČAR, Dušan, STROHMANDL, Jan, MAŠEK, Ivan and MUSIL, Miroslav. Protection from Flash Floods. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage:From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference, November 11-12, 2015, Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9860419-5-2.
 • LOŠEK, Václav, SVOBODA, Petr, MUSIL, Miroslav, RAK, Jakub. Immigration – a Topic of Serious Concern Trought Central Europe. 5th International Conference on Applied Social Science, (ICASS), Volume 80, 2015, Limassol, Cyprus. ISSN 2160-1070 (Electronically available at http://www.ieripress.com/. ISBN 978-1-61275-072-9.
 • MUSIL, Miroslav. Řízení rizik v logistice. In sborník příspěvků z konference: „Krizové řízení a řešení krizových situací 2015“. Uherské Hradiště: FLKŘ, 2015. 368 s., s. 223 – 229. ISBN 978-80-7454-573-3. 2016
 • STROHMANDL, J, TOMEK, M; HAJNA, P; CEMPIREK, M; VARGOVA, S; MUSIL, M. Management of emergency drinking water supply. 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016; Milan; Italy; 4 May 2016 through 5 May 2016; Code 123005.
 • Musil, M., Vičar, D., Mašek, I., Ulčíková, D. Transport service territories and services for residents. 27th International Business Information Management Association Conference – Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016; Milan; Italy; 4 May 2016 through 5 May 2016; Code 123005. 2016, ISBN: 978-0-9860419-7-6. Pages 1688-1693.
 • MIKA, O. J., MUSIL, M.: Místní bezpečnostní projekty vysokoškolských studentů, Časopis Bezpečnostní management v regionech 1/2015, str. 44-49, vydává Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha 2015.
 • MIKA, O. J., MUSIL, M., RAK J.: Místní bezpečnostní projekty vysokoškolských studentů, časopis 112, číslo 9 (září), 2016, str. 28-29, ISSN: 1213-7057.
 • STROHMANDL, J, TOMEK, M; HAJNA, P; CEMPIREK, M; VARGOVA, S; MUSIL, M. Management of emergency drinking water supply. 27th International Business Information Management Association Conference. MAY 04-05, 2016. Milan, ITALY. Pages: 1712-1719. ISBN: 978-0-9860419-6-9. WOS:000381172300190. IDS Number: BF4LA
 • Miroslav, MUSIL , Vlastislav, LASKOVSKY, Pavol, FIALEK. Analysis of logistic processes using the software Technomatic Plant Simulation. Proceedings of 13th International Conference on Industrial Logistics. September 28-30. 2016. Krakov, Poland: AGH University of Science and Technology. Pages: 195 – 200. ISBN : 978-83-62079-06-3.
  2017
 • Miroslav Musil, Vladimír Laskovský. Analysis of the Selected Elements of Industrial Technological Transport System RopeCo. Proceedings of 20th International scientific conferenc. October 5-7 2016. Juodkrante, Litva: University of Technology. Pages: 923 – 928. ISSN: 1822-296X (print), 2351-7034 (on line). . Accession Number: WOS:000402539900064, ISSN: 1822-296X, IDS Number: BH7HZ.
 • D. ULCIKOVA, D. VICAR, M. MUSIL. Transport optimization – the issue of circular tours. Proceedings of 20th International Scientific Conference. Transport Means. 2016. Kaunas 2016. ISSN 1822-296X (print), ISSN 2351-7034 (online). Accession Number: WOS:000402539900064, IDS Number:BH7HZ.
 • MIKA O. J., MUSIL M., PADRNOS J.: Náměty na širší uplatnění místních bezpečnostních projektů, SECURITY magazín, číslo červenec-srpen 2017, ISSN 1210-8723, str. 59-62.

Ostatní:

 • MUSIL, Miroslav. Materiály pro distanční Bc studium předmětu Logistický podnik. Uherské Hradiště: FLKŘ, 2010. s. 56.
 • MUSIL, Miroslav. Materiály pro distanční Bc studium předmětu Role manažera nákupu a logistiky. Uh. Hradiště: FLKŘ, 2010. s. 54.
 • MUSIL, Miroslav. Materiály pro distanční Bc studium předmětu Balení a identifikace výrobků. Uh. Hradiště: FLKŘ 2012. s. 52.
 • MUSIL, Miroslav. Základy logistiky. Elektronicky 59 stran, 2013. Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0036 Zkvalitnění výuky – inovace a modernizace výuky na nově vzniklé FLKŘ. Uherské Hradiště 2013.
 • MUSIL, Miroslav. Výrobní a obchodní logistika. Elektronicky 101 stran, 2013. Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0036 Zkvalitnění výuky – inovace a modernizace výuky na nově vzniklé FLKŘ. Uherské Hradiště 2013.
 • MUSIL, Miroslav. Logistický podnik. Elektronicky 90 stran, 2013. Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0036 Zkvalitnění výuky – inovace a modernizace výuky na nově vzniklé FLKŘ. Uherské Hradiště 2013.
 • MUSIL, Miroslav. Informační logistika. Elektronicky 111 stran, 2013. Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0036 Zkvalitnění výuky – inovace a modernizace výuky na nově vzniklé FLKŘ. Uherské Hradiště 2013.

Projekty:

 • MUSIL, Miroslav (50%) a Zdeněk, MÁLEK (50%). Podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům českých vysokých škol v předmětech Základy logistiky a Výrobní a obchodní logistika – obhájený projekt FRVŠ, projekt č. 461/2010. Elektronická verze materiálů v rozsahu 300 stran dostupné na Moodle FLKŘ UTB ve Zlíně.
 • MUSIL, Miroslav. Participace na projektu OP VK Zkvalitnění výuky – inovace a modernizace výuky na nově vzniklé FLKŘ (20 %). Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Doba trvání: 2010-2013. Ev. číslo: OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0036. Pokračování udržitelnosti projektu: 2013-2018, podíl 100 %.
 • Projekt RVO (Centrum excelence ochrany obyvatelstva): RVO/FLKŘ/2017/03

Spoluřešitel:

 • Strategický projekt UTB ve Zlíně – CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/002204

Fakulty a součásti

Zavřít