Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docent

doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Ústav ochrany obyvatelstva
E-mail: tomek@utb.cz TEL: +420 576 038 069 Kancelář:
H1/183.19

Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 07.00 - 08.00 hod., 10.00 - 12.00, středa 07.00 - 09.00

Životopis

Vzdělání

 • 2005: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta speciálního inženýrství, habilitace: Občanská bezpečnost, docent
 • 1995 - 1999: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta speciálního inženýrství, obor Vojenská doprava a vojenské stavby, doktorandské studium, PhD.
 • 1975 - 1979: Vysoká škola dopravy v Žilině, Vojenská fakulta, obor Vojenská doprava, Ing.

Průběh zaměstnání

 • 2008 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva, docent.
 • 1989 - 2017: vysokoškolský pedagog ve funkcích asistent, odborný asistent, docent, vedoucí katedry, Vojenská fakulta (od 1998 Fakulta speciálního inženýrství, od 2014 Fakulta bezpečnostního inženýrství), Vysoká škola dopravy a spojů (od 1996 Žilinská univerzita) v Žilině.
 • 1979 - 1989: Ministerstvo obrany, velitelské a štábní funkce na různých stupních velení.
 • 1972 - 1974: Vysoké učení technické v Brně, Laboratoř počítacích strojů, operátor počítacích strojů.

Členství v orgánech

 • Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, člen 05/2010 - 12/2011 a 2013 - dosud.
 • Vědecká rada Fakulty speciálního inženýrství (FBI) v Žilině, člen od 05/2007 - 05/2014 a 12/2015 - 12/2017.
 • Akademická rada Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně, člen od 2017 - dosud.
 • Rada ministra práce a sociálních věcí SR pro vzdělávání a výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, člen 02/2014 -  11/2017.
 • Řídící komise programu "Bezpečný podnik", člen 09/2011 - 12/2017.
 • Koordinační výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví Národního inspektorátu práce SR, člen 09/2011 - 12/2017.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít