Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Ukrajinští uprchlíci v ČR

Zveme Vás na přednášku Ukrajinští uprchlíci v ČR. Přednášet bude Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. z Mendlovy univerzity. Akce se uskuteční 19. října 2022 od 12:00 v posluchárně P1.

Česká republika se stala součástí nejrychlejší a jedné z největších migračních vln v dějinách lidstva. Více než sedm miliónů lidí opustilo Ukrajinu během několika málo měsíců. Do ČR přišlo více než 420 tis. ukrajinských uprchlíků a dle odhadů MV jich zůstalo více než 300 tis. Tato migrace je zcela specifická i z celé řady dalších pohledů. A to vše v době, kdy populace ČR stárne a za růstem populace v posledních dvou desetiletí stojí kladné migrační saldo cca 222 tisíce. Zda nová ukrajinská imigrace přispěje k populačnímu a ekonomickému růstu ČR, bude záležet na celé řadě faktorů.

Fakulty a součásti

Zavřít