Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Konference CrisCon – shrnutí

Konference CrisCon umožnila diskuzi o řešení koronaviru

„Na konferenci CrisCon se scházíme již podeváté, ale osobně si myslím, že letošního setkání si budeme ze všech dosavadních ročníků nejvíce vážit. Vzhledem k událostem posledních měsíců jsou podobná setkání odborné komunity vzácná a my si vážíme toho, že jste do Uherského Hradiště přijeli.“ Těmito slovy zahájil devátý ročník konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací (9. – 10. září 2020) odborný garant Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Následující hodiny ukázaly o jak výstižné tvrzení se jednalo, neboť na pozadí programu konference začínaly plnit média zprávy o zvyšujícím se procentu nákazy koronavirem na území České republiky a někteří z účastníků konference dokonce museli kvůli souvisejícím pracovním povinnostem Uherské Hradiště předčasně opustit.

Středa 9. září jako „covidový den“ a čtvrtek 10. září ve znamení přednášek v jednotlivých odborných sekcích. Takto lze ve zkratce popsat program, který si pracovníci pořádající Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro účastníky konference připravili. Zájem o účast původně projevilo více než 120 přihlášených, s blížícím se datem však přibývalo omluvenek a finální počet zůstal těsně pod stovkou. Přesto v Uherském Hradišti proběhla velice podnětná a široká diskuse, kterou rozproudily zejména odborné příspěvky o zkušenostech s řešením pandemie koronaviru na území Zlínského kraje. „S příspěvkem o řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru vystoupil v plenární části konference vedoucí Oddělení zvláštních úkolů Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. Robert Pekaj. O svoje zkušenosti z období nouzového stavu se podělili rovněž ředitel Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlínském kraji JUDr. Jaromír Tkadleček a starosta města Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník. Doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. z pořádající fakulty na samý úvod zrekapituloval chemické vlastnosti koronaviru a nastínil možný vývoj pandemické situace. Je jen škoda, že svoji účast musela na poslední chvíli zrušit ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.,“ připomenula největší taháky programu předsedkyně organizačního výboru konference Ing. Kateřina Víchová.

Svojí osobní účastí dodal konferenci na významu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který účastníky pozdravil na slavnostním zahájení. Spolu s ním přednesli zdravici také děkanka pořádající fakulty doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. a reprezentanti klíčových partnerů, tedy města Uherské Hradiště a Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, které opět přijalo roli spoluorganizátora. „Letošní ročník konference však nebyl jen o setkávání a přednáškách. Zpestřením programu se stalo představení hasících systémů Alatyer a praktická ukázka jejich unikátní technologie hašení, což dalo účastníkům příležitost na chvíli si odpočinout od sezení v posluchárně,“ doplnil garant konference dr. Jiří Konečný.

Navzdory dodržování přísných režimových a hygienických opatření proběhla konference CrisCon v příjemné atmosféře a splnila svoje poslání, tedy vytvořit pro odbornou komunitu zázemí k diskusi. Nezbývá než doufat, že se jubilejní desátý ročník konference CrisCon za rok uskuteční v o poznání příznivějších bezpečnostních podmínkách. „Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu našim sponzorům, tedy společnostem POHORELEC s.r.o., Kayaku Safety Systems Europe a.s. a městu Uherské Hradiště. V neposlední řadě děkujeme všem zúčastněným a pevně věříme, že naší konferenci zachovají přízeň i za rok,“ uzavřela svoje poděkování Ing. Víchová.

Text: Jiří Dokulil

Fakulty a součásti

Zavřít