Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

“SVOČ na FLKŘ: Studentská vědecká soutěž ovládla fakultu!”

22.3.2024 se na naší fakultě konala soutěž SVOČ (Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti).

Soutěž měla za cíl podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů FLKŘ a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, odborného písemného projevu a prezentačních dovedností.

V rámci SVOČ si studenti psali práci na vybrané téma a následně ji obhajovali během studentské konference. Tímto způsobem si vyzkoušeli “malou bakalářku nebo diplomku” a získali představu o tom, co všechno tvorba kvalifikační práce obnáší.

Díky účasti ve SVOČ si prohloubili své znalosti vybraného tématu a zároveň si procvičili dovednosti rešerše, argumentace, písemného projevu i ústní prezentace.

Letos se přihlásilo 32 účastníků. Odborná úroveň všech zúčastněných prací byla vysoká a my jsme moc rádi, že máme tak šikovné studenty 💚

 

Fakulty a součásti

Zavřít