Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

SVOČ 2022

Studentské konference ve vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se na půdě Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně koná pravidelně již od jejího vzniku.

Soutěž se konala 22.4.2022 a účastnilo celkem 28 studentů s 28 soutěžními pracemi. Soutěžící byly rozděleny do tří sekcí:
1) bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva,
2) bakalářská sekce Management rizika a Aplikovaná logistika,
3) magisterská sekce Bezpečnost společnosti.

Hlavním cílem soutěže SVOČ je podporovat studenty v tvůrčí činnosti a vytvořit prostor pro prezentaci jejich myšlenek, nových nápadů a výsledků práce nad rámec běžných studijních povinností. Jsme velmi rádi, že po dvou letech nejistoty spojené s pandemií Covid-19 se soutěž těší oblibě, o čem svědčí rekordní počet přihlášených studentů.

Věříme, že i letos splnila Studentská vědecká a odborná činnost svoje poslání a přispěla k rozšíření vědomostí a dovedností všech zúčastněných studentů.

Vítězové v jednotlivých sekcích:

Magisterská sekce Bezpečnost společnosti:

  1. Petr Gabriel – Vliv války v Kongu mezi lety 1998 až 2003 na krajinu a životní prostředí
  2. Jan Marada Workforce Housin System
  3. Zdeněk LejčkoPandemický plán vybrané obce Jihomoravského kraje

Bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva:

  1. Nikola ZedníkováPřipravenost žáků základních škol na poskytnutí první pomoci
  2. Roman Novák – Součinnost základních složek IZS v územním odboru Vsetín
  3. Adam Rozkydálek – Stanoviště dekontaminace osob – 4

Bakalářská sekce Management rizika a Aplikovaná logistika:

  1. Antonín KuřeAnalýza rizik ve vybrané společnosti
  2. Martina PeřestáProces optimalizace zaměstnávání cizinců v podmínkách ČR
  3. Nikola BlahouškováVALACHY MAN 2021

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně gratulujeme!

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít