Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
#FLKŘUTB SVOČ

SVOČ 2020

Krizaře nic nezastaví, dokonce ani pandemie. A tak zatímco na většině fakult naší univerzity jsme byli svědky postupného rušení fakultních kol soutěže SVOČ, organizační tým na FLKŘ vytrval a přesunul tento svátek studentské odborné činnosti na pátek 5. června. Trpělivost se vyplatila. Celkový počet 13 účastníků ve třech sekcích byl vzhledem k okolnostem solidní a výkony přihlášených studentů jednoznačně potvrdily, že příprava této soutěže měla svůj význam.

Ohlédnutí za výsledky začněme u magisterské kategorie Bezpečnost společnosti, které se zúčastnili čtyři studenti. Rok 2020 asi ve fakultních dějinách zůstane navždy zapsán jako rok Evy Zábojníkové. Poté, co si na zahájení „SVOČky“ převzala prestižní ocenění v rámci Galavečera UTB „Nejlepší student FLKŘ“, dokázala zabodovat i na poli vědy a výzkumu, když porotu zaujala svojí prezentací tématu Potravinová bezpečnost na municipální úrovni. Svoji diplomovou práci tedy pozlatila ještě měsíc před obhajobou. Aby osobností nebylo málo, druhé místo ve stejné kategorii obsadila další známá tvář fakultního dění Lucie Chromcová. Na „SVOČce“ se objevila podruhé a znovu skončila stříbrná s další variací na svůj „majstrštyk“ pod názvem Distribuce léčiv.

Přišel, viděl, zvítězil. Touto vizitkou se může pochlubit vítěz kategorie Ovládání rizik a environment Jan Marada. „SVOČky“ se zúčastnil již v prváku, a to hned vítězně. Letos svoji práci (Zdravotní rizika nákupu dovážených hraček) o pořádný kus zdokonalil a jak se zdá, bakalářku má na příští rok už z dobré poloviny napsanou. Stříbrnou medaili získala za svoji pozoruhodnou práci o humanitárním mapování Bibiána Čelková a cenu poroty vybojoval „envirák“ Petr Gabriel, který komisi okouzlil svojí precizní literární rešerší o environmentálních aspektech války.

Vítězství zkušenosti nad dravým mládím – tímto výsledkem skončila bakalářská sekce Ochrana obyvatelstva, kterou opanoval „kombiňák“ Roman Pořízka s tématem Využití bezpilotních prostředků při řešení mimořádných událostí na Uherskohradišťsku. Triumf zkušených matadorů z kombinovaného studia potvrdil stříbrnou medailí Petr Minarčic s prací pod názvem Návrh webové aplikace informační podpory ochrany obyvatelstva, zatímco čest „prezenčáků“ zachraňovala cenou poroty Klára Burdová přednášející o fyzické bezpečnosti. Uznání patří i „prvačce“ Miloslavě Dudíkové, která zaujala svou prací na mimořádně aktuální téma – Koronavirus. Smekáme klobouk před její odvahou a doufáme, že se příští rok najde odvážlivců z prvního ročníku víc.

Závěrem doplňme, že účastníky zmíněných kategorií v odborných komisích nehodnotili pouze kmenoví akademičtí pracovníci FLKŘ, ale také vzácní hosté z řad absolventů fakulty. Zatímco v porotě sekce Ovládání rizik a environment zasedl Ing. Michal Gregor z Continentalu Barum, spojenou komisi sekce Ochrana obyvatelstva a Bezpečnost společnosti obohatila Ing. Michaela Zelená z Českého statistického úřadu. Navzdory mimořádným opatřením byla „SVOČka“ i v letošním roce příjemnou událostí, kde se setkali aktivní studenti napříč obory. Poděkování za vytvořené podmínky a svědomitou přípravu patří novému organizačnímu týmu pod vedením Ing. Evy Hoke, Ph.D., jehož členové odvedli velký kus práce a z jednoho obyčejného pátečního dne vykouzlili nefalšovaný svátek odborné činnosti.

 

Fakulty a součásti

Zavřít