Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Studenti pro bezpečné silnice

Odstartoval pátý ročník soutěže „MOJE VIZE NULA: STUDENTI PRO BEZPEČNÉ SILNICE“.

Studenti nebo skupiny studentů předkládají projekty zaměřené do různých oblastí s cílem řešit dopravní problémy. Projekty mohou řešit jak problémy vozidel, pozemních komunikací tak i problémy chování účastníků silničního provozu a jejich vzdělávání.

Podrobná pravidla a registrace na www.mojevizenula.cz

Kontaktní osoba za FLKŘ: Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít