Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
#FLKŘUTB

Rozhovor s absolventem Ing. Petrem Jindrou

O tom, jaké to bylo vykonávat státní závěrečnou zkoušku během koronaviru a nejen to, přináší krátký rozhovor s již odpromovaným Ing. Petrem Jindrou.

Petr pochází z Litovle nedaleko Olomouce a studoval na naší fakultě bakalářský studijní obor Ochrana obyvatelstva. Po úspěšném absolvování pokračoval také v navazujícím magisterském stupni studia ve studijním programu Bezpečnost společnosti, se zaměřením na Ochranu obyvatelstva.

Jaké to bylo státnicovat během koronaviru a zároveň pak také hledat práci?

Státnicovat během koronaviru bylo velmi zvláštní, a to nejen u samotné zkoušky s rouškou na tváři, ale spíše kvůli nejistotě, kdy vůbec termín státnic bude možný. Samozřejmě každého z nás COVID-19 velmi ovlivnil při psaní diplomové práce, jelikož jsme nemohli navštěvovat různá pracoviště a ani já jsem bohužel nemohl zavítat více do Pivovaru Litovel a.s. na který jsem směřoval svoji diplomovou práci. Rád bych ale využil tuto možnost, a ještě jednou bych rád poděkoval Ing. Bc. Miroslavu Musilovi, Ph.D., který byl vedoucím mojí diplomové práce, během této těžké doby velmi dobře fungovala komunikace mezi námi a mohl jsem tak úspěšně dopsat diplomovou práci.

Musím se přiznat, že jsem měl nejprve velký strach, že práci jen tak nenajdu, jelikož výběrová řízení byla kvůli COVID-19 pozastavena a musel jsem tedy na krátkou dobu nastoupit na úřad práce. Naštěstí opatření po čase polevila a mohl jsem tak podstoupit nejprve ústní pohovor, fyzické testy a následně psychologické a zdravotnické vyšetření.

Jakou práci nyní vykonáváš a jak jsi ke své práci přišel?

Po škole se mi podařilo najít uplatnění v oboru. Nastoupil jsem k Hasičskému záchrannému sboru na úsek prevence v Hradci Králové.

Na nabídku práce u HZS jsem narazil na stránkách HZS jednotlivých krajů, snažil jsem se najít přirozeně možnost zůstat pracovat v kraji mého bydliště, to však nevyšlo.  V průběhu hledání práce jsem podstoupil celkem tři výběrová řízení.

Co ti naše fakulta dala a na co budeš rád vzpomínat?

Fakulta mi toho dala velmi mnoho, jednak více znalostí v oboru a zajímavých informací. Dále bych velmi ocenil i akce pořádané FLKŘ a Unií Studentů, kde mě velmi zaujaly přednášky z cyklu Science Café a taktéž i přednášky Studentů pro studenty, které byly velmi pestré a často i v různých oborech. V neposlední řadě mi fakulta dala spoustu přátel, s kterými jsem v kontaktu i po ukončení studia.

Každopádně budu velmi vzpomínat na dobrý a přátelský kolektiv lidí, kteří pro FLKŘ dýchají a dělají pro ni vše potřebné. Samozřejmě budu vzpomínat i na samotné město Uherské Hradiště, jelikož 5 let strávených v něm mi dalo spousty zážitků a musím uznat, že je to jedno z nejkrásnějších měst v republice, které jsem měl možnost navštívit.

Na závěr bych rád všem poděkoval a popřál hlavně co nejvíce zdraví i v tak těžké době, kterou si momentálně procházíme, ať se všem daří co nejlépe, nechají úsměv na tváři, a hlavně, ať si dávají velké cíle a sny, které chtějí dosáhnout, jelikož kdo neudělá krok dopředu, tak nikdy k cíli nedorazí.

Fakulty a součásti

Zavřít