Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Region 47 v akci: Projektové dny na FLKŘ ukázaly potenciál a sílu spolupráce firem a akademické obce

Ve dnech 12. a 13. června se na půdě Fakulty logistiky a krizového řízení konaly projektové dny, organizované v rámci spolupráce fakulty a podnikatelské sféry.

**Region 47: Síla v spolupráci**

Akce byla součástí aktivit sdružení Region 47, které spojuje významné a klíčové firmy z Uherskohradišťska a Uherskobrodska, a jehož  cílem je podpořit rozvoj a budoucnost obou regionů. Projektové dny byly skvělou příležitostí k posílení vzájemných vazeb a přinesly mnoho benefitů pro všechny zúčastněné strany.

**Platforma pro dialog a výměnu zkušeností**

Během dvou dnů se na FLKŘ uskutečnila jednání zástupců firem, podnikatelů, institucí a zástupců akademické obce. Důraz byl kladen na spolupráci a propojení různých sektorů s cílem vytvořit silné regionální centrum středoškolského vzdělávání a rozvoje.

**Důležitý krok vpřed**

Projektové dny byly bezpochyby úspěšnou akcí. Fakulta logistiky a krizového řízení se těší na další spolupráci s firmami z regionu a na společné realizace projektů, které přinesou nové příležitosti pro studenty, firmy a celý region.

 

Fakulty a součásti

Zavřít