Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Exkurze

Ovládání rizik „v terénu“ aneb exkurze do krytu civilní ochrany

První polovina letošního roku byla pestrá na zajímavé události. Jedna z nich nastala dne 16. dubna, kdy jsme se jako studenti prvního ročníku studijního oboru Ovládáni rizik zúčastnili exkurze na téma „Stálý kryt civilní ochrany v místním kině Hvězda“.

Tento program pro nás v rámci předmětu Ochrana obyvatelstva zajistil doc. Otakar Mika, který pro tyto účely zajistil přednášejícího z praxe. Přednáškou nás provázel Ing. Lumír Lacka, jenž pracuje na odboru krizového řízení Městského úřadu Uherské Hradiště.

Úvod přednášky patřil historii krytu. Nejprve jsme se dozvěděli, že byl vybudován na začátku 60. let minulého století za účelem plnění funkce ochranné – například proti jaderným zbraním nebo letadlovým útoků. Asi se ptáte, jakými ochrannými prvky kryt disponuje? Jsou zde například tlakové dveře, které se samy uzavřou v případě nebezpečí. Dále se zde nachází filtrační systém, který vytváří prostředí s přetlakem vzduchu. Na základě této technologie by se dovnitř neměly dostat žádné škodlivé látky obsažené v ovzduší.

Nejdůležitějším místem a tedy srdcem celého krytu je strojovna, do které jsme měli možnost nahlédnout. Kryt má nevýhodu spočívající v chybějícím záložním elektrickém zdroji. V případě výpadku proudu si však ukrytí obyvatelé mohou energii vyrobit vlastní fyzickou silou. V současné době tvoří kapacita kina 350 míst, avšak toto číslo znázorňuje počet židlí v kině. Skutečná kapacita je tedy daleko větší. Kdo může kryt v případě mimořádné události využít, určuje starosta města.

Po přednášce byla otevřena diskuze, v průběhu které Ing. Lacka zodpověděl naše dotazy. Následovala prohlídka strojovny a následně jsme se vrátili na fakultu. Exkurzi jsme se spolužáky zhodnotili jako velice zajímavou, přínosnou a už nyní se těšíme na další podobné zážitky.

Text a foto: Filip Dobeš

Fakulty a součásti

Zavřít