Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Odpočinková zóna

Před Fakultou logistiky a krizového řízení byla slavnostně otevřena odpočinková zóna pro studenty a zaměstnance fakulty.

A co bylo hlavním motivem a zároveň poselstvím při její realizaci?
Z krajiny zmizely remízky, pastviny, květnaté louky, mokřady, kde může hmyz přirozeně žít a množit se. Při tvorbě tohoto prostoru tak pro nás bylo klíčové věnovat významnou část právě těm rostlinným druhům a biotopům, které mohou opylovačům poskytnout potravu i útočiště. V prostoru tak vznikly typické pásy lučního kvítí i keře pro motýly a včely, oddělené části s regionální bělokarpatskou květenou či tolik důležitý vodní zdroj v podobě tůně,“ řekl dr. Matyáš Adam, který je otcem myšlenky propojit odpočinkovou zónu a environmentální odkaz.
Jsem přesvědčená, že fakulta by měla jít příkladem a ukazovat veřejnosti, že i na malém prostoru může každý z nás udělat významný krok pro lepší krajinu,“ řekla děkanka Zuzana Tučková a zároveň poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli.

Fakulty a součásti

Zavřít