Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Odborníci na krizové řízení a bezpečnost se opět po roce setkají v Uherském Hradišti

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně každoročně organizují mezinárodní konferenci CrisCon, na které se potkávají a vyměňují si zkušenosti odborníci z různých oblastí bezpečnosti a krizového řízení.

V současné době ve společnosti zvláště rezonuje téma ukrajinské krize, a proto se organizátoři konference rozhodli tuto problematiku zvolit za nosné téma. Konference se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2022 v královském městě Uherské Hradiště.

Zvládáme ukrajinskou krizi? Co byla a je největší výzva? Lze se na podobné situace připravit? Nejen o těchto otázkách bude více než stovka odborníků v rámci konference debatovat. „Do programu konference se nám podařilo domluvit velice kvalitní a erudované řečníky, kteří přímo ukrajinskou krizi řešili či stále řeší. O své postřehy, poznatky, zkušenosti a doporučení se podělí s účastníky konference. Velice nás potěšila také registrace Mgr. Ing. Bc. Pavla Wanecki a jeho kolegů z Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří na konferenci představí projekt Predikce trhu práce – Kompas“, poznamenala předsedkyně organizačního výboru konference Ing. Kateřina Víchová, Ph.D. z pořádající Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V kontextu nedávných, vždy ne zcela pozitivních událostí (ukrajinská krize), by se dalo předpokládat, že poptávka po pracovnících v oblasti krizového a rizikového managementu bude neustále stoupat. Potvrdit nebo vyvrátit tento předpoklad může pomoci projekt realizovaný pod záštitou MPSV ČR: Predikce trhu práce – KOMPAS“, upřesnil Mgr. Ing. Bc. Pavel Wanecki.

„Za uplynulých 11 let, díky neustálé snaze organizátorů a partnerů akce o zlepšování, se konference CrisCon zařadila mezi vyhledávané, prestižní a uznávané odborné konference v oblastech bezpečnosti a krizového řízení. Ministerstvo vnitra ji udělilo akreditaci. Jedná se o vzdělávací program pro úředníky, zaměstnance samosprávního územního celku podílejícího se na výkonu správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.“ řekla děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Letošní ročník konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše, starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy i rektorů obou pořádajících vysokých škol prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, LL.M. (Vysoké učení technické v Brně).

Bližší informace o CrisConu jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách konference, www.criscon.cz.

 

Fakulty a součásti

Zavřít