Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Nový studijní program Environmentální bezpečnost

Již od příštího akademického roku se uchazeči o studium na Fakultě logistiky a krizového řízení můžou přihlásit do nového profesního bakalářského studijního programu Environmentální bezpečnost.

Důležitost vzniku profesně orientovaného studijního programu formovala doba, ve které žijeme. Není žádným překvapením, že poslední roky zažíváme události, na které jsme nebyli zvyklí. Přívalové deště, záplavy, období sucha, extrémní výkyvy teplot či extrémní vítr. Všechny tyto situace, které mají bezprostřední dopad nejen na ekonomickou stabilitu země, ale také kvalitu života lidí, jejich zdraví a životní prostředí, můžeme nazvat environmentálně-bezpečnostními hrozbami.

Environmentálně-bezpečnostní témata však nemusí být vždy synonymem pro katastrofy. Lidé se například odedávna věnují problematice dopadů své činnosti na životní prostředí či udržitelného rozvoje společnosti. A tak to bude i v našem novém studijním programu Environmentální bezpečnost“, řekla děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Zuzana Tučková.

„Studijní program je unikátní také propojením bezpečnostních, přírodovědných a IT disciplín. Všechno, co se studenti ve škole naučí, si pak následně ověří v praxi, která bude tvořit téměř polovinu jejich studia“ dodala děkanka fakulty Zuzana Tučková.

Do nového studijního programu se budou moct studenti hlásit od ledna 2023. Po úspěšném absolvování studia naleznou absolventi uplatnění jako bezpečnostní odborníci zvládající krizové řízení a environmentální management v nevládních a příspěvkových organizacích jako například v správě NP, CHKO, Správě povodí řek apod.

Uplatní se rovněž ve veřejných i soukromých korporacích, státní správě, v bezpečnostních složkách České republiky se zaměřením na krizové řízení, ochranu obyvatelstva, ochranu kritické infrastruktury, bezpečnost společnosti, v konzultačních a poradenských službách, v projekčních kancelářích, pracovištích vědy a výzkumu a veřejně prospěšných organizacích (IUCN, UNESCO, Člověk v tísni).

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít