UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
FLKŘ

Mezinárodní humanitární právo a jeho šíření

Problematika mezinárodního humanitárního práva (MHP) je oblast, která je laické veřejnosti poněkud vzdálena. Zároveň je to ovšem oblast, která má své nezastupitelné místo v rámci řešení ozbrojených konfliktů, kde jednoznačným cílem uplatňování zásad MHP v jejich průběhu je tyto konflikty humanizovat.

Garantem šíření MHP v našem státě je Český červený kříž, který pořádá již několik roků kurzy MHP, a to nejenom např. pro příslušníky ozbrojených sil České republiky, členy Českého červeného kříže apod., ale i pro další zájemce z řad především odborné veřejnosti. Za poslední dva roky využili možnosti zúčastnit se takových to kurzů i čtyři studenti z Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně (studenti studijního programu Ochrana obyvatelstva). Znalosti získané v rámci kurzu se tito studenti rozhodli na půdě fakulty v měsíci březnu předat dál prostřednictvím připravené přednášky, a to ne pouze pro zájemce z řad studentů fakulty, ale i veřejnosti, která měla uvedenou akci rovněž zpřístupněnou. Téměř čtyři desítky posluchačů se tak během hodiny a půl mohli seznámit se základními aspekty této problematiky. Vystoupení studentů (Veronika Ďurčíková – hlavní aktér přednášky, Tereza Michalová, Anna Prokešová a Filip Tuček) bylo vhodně doplněno vybranými dokumenty, které tuto oblast ještě více přiblížily. Všichni účastnici hodnotili přednášku velmi kladně, vyjádřili rovněž naději i na její pokračování. Realizaci přednášky podpořil jak ředitel Ústavu ochrany obyvatelstva Prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., tak i Ing. Jan Kyselák, Ph.D. (stejný ústav) garancí celé akce.

Humanitární právo a studenti FLKŘ

Jako studenti FLKŘ jsme se na kurzu Mezinárodního humanitárního práva, který probíhal od pátku 22.3 do neděle 24.3. 2019 setkali nejen se studenty, majory, nadrotmistry, právními poradci a dalšími vojenskými kapacitami, ale také chráněnkyní židovského muzea, či zaměstnanci Ministerstva Obrany.

Účast byla opravdu hojná a „Modrý salónek“ ve Vojenském domě v Olomouci se stal příjemným prostředím pro výměnu názorů a znalostí o MHP (mezinárodní humanitární právo). Samozřejmě bylo potřeba se mnoha nového přiučit a staré znalosti zopakovat. Avšak již po druhém dni jsme nevěděli kam získané vědomosti ukládat.

Čas strávený v Olomouci utíkal rychle a z nenadání byla neděle, což znamenalo náš poslední den kurzu. Závěrečný test byl díky nově nabytým znalostem hračka a jako důkaz o absolvování nám slouží krásné osvědčení.

Následně se díky kurzu mohla zde na FLKŘ uskutečnit přednáška pro studenty a veřejnost na téma MHP a jeho porušování. Ta se konala 26.3.2019 v 18:00 hodin v hlavní budově, pod vedením zdejších studentů, Veroniky Ďurčíkové, Anny Prokešové, Filipa Tučka a Terezy Michalové. Pro návštěvníky byl připraven i krátký dotazník na danou problematiku a přednáška jistě mnohé poučila a rozšířila vědomosti.

Text: Michalová Tereza

 

 

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti