Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Jaderná energie: Přednáška odbornice Lenky Budínové

Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s Eurocentrem Zlín UV ČR a Evropskou komisí pořádá v rámci oslav 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie sérii odborných přednášek pro studenty a zaměstnance fakulty .

V rámci této série přednášek bude 22. dubna 2024 online přednášet paní Lenka Budínová z Evropské komise, která působí na Generálním ředitelství pro energetiku v oddělení zabývajícím se jadernou energií, bezpečností a ITERem, konkrétně v oblasti právních záležitostí.

Lenka Budínová absolvovala studium práva na Univerzitě Karlově v Praze. Její profesní kariéra zahrnuje český jaderný dozor, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, v Praze. V roce 2003 byla vyslána jako národní právní expert do Evropské komise v Bruselu do oddělení právních záležitostí Euratomu. Později pracovala jako právní referentka v Evropské komisi v Lucemburku v oddělení koordinace politiky Euratomu.

Od roku 2019 působí jako vedoucí sektoru pro právní záležitosti Euratomu na Generálním ředitelství pro energetiku Evropské komise v Lucemburku. Aktuálně je zástupkyní vedoucího oddělení radiační ochrany a jaderné bezpečnosti na stejném ředitelství Komise.

Nenechte si ujít inspirativní přednášku odbornice na téma jaderné energie a právních aspektů spojených s evropskou legislativou.

 

Fakulty a součásti

Zavřít