Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

I malá řešení mají svůj význam – zaostřeno na Uherské Hradiště

 Život ve městech je sice pohodlný, zejména díky snadno dostupným službám, má ale řadu úskalí. Vlny horkých dní a nocí a dny beze srážek přetváří zejména v letních měsících města v tepelné a vyprahlé ostrovy. Rozpálená náměstí, nedostatek vodních prvků, stromů a veřejné zeleně i zahrádek mohou v létě udělat z města pekelné místo, ze kterého lidé spíše utíkají.

Jak tedy zlepšit životní prostředí ve městě a tím i život obyvatel města Uherské Hradiště, bylo tématem veřejné debaty, která se konala na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v pondělí 14. listopadu.

V rámci debaty vystoupila radní města Uherské Hradiště Zuzana Vandame a garantka adaptační strategie na změny klimatu Markéta Sprinzlová, které představili obsah a plánované aktivity samotné strategie ve městě. Barbara Vojvodíková z Institutu pro udržitelný život sídel účastníky seznámila s konceptem tzv. environmentální akupunktury, která se zaměřuje na navrhování a realizaci maloplošných zelených a vodních prvků v městském prostředí.

Barbora Duží z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., iniciátorka celé akce, představila význam zahrádkaření ve městech nejen z hlediska produkce potravin, ale také jako účinný nástroj ke zmírnění změny klimatu a poukázala tak na nezastupitelnou roli zahrádek ve městech. Lenka Pavelčíková z Přírodovědného centra Trnka při DDM zakončila přednáškový blok prezentací o přírodních zahradách, obsahující konkrétní tipy a návody na to, jaké přírodě blízké prvky lze do zahrad doplnit.

„Mám radost, že se na nás dr. Duží z Akademie věd obrátila, abychom společně uspořádali debatu, která plynule navázala na naši dlouhodobou spolupráci s městem Uherské Hradiště. Malá řešení v oblasti zeleně jsou totiž tématem nanejvýš aktuálním, kde každý z nás může přispět podle svých možností.“ řekl spoluorganizátor akce dr. Matyáš Adam z Fakulty logistiky a krizového řízení.

Debata s bohatou účastí veřejnosti otevřela významná a dosud málo diskutovaná témata a dala příslib pořádání návazným akcím na danou tématiku.

Fakulty a součásti

Zavřít