Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
hodnocení výuky

Hodnocení výuky

Milí naši studenti, od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021 máte možnost hodnotit kvalitu studijních programů

Budeme velmi rádi, když se do hodnocení zapojíte a vyplněním krátkého dotazníku přispějete k získání zpětné vazby. Reflexi z vaší strany považujeme za neocenitelný nástroj zlepšování naší práce a samotné vzdělávací činnosti univerzity.
V rámci zpětné vazby nás zajímá, jaké dovednosti jste si jako studenti osvojili, jak hodnotíte příležitosti k vlastnímu rozvoji, které vám univerzita nabízí, a jak studium na na UTB naplňuje vaše očekávání od vysokoškolského studia. Výsledky šetření využijeme k dalšímu rozvoji a směřování univerzity v oblasti vzdělání, služeb studentům a mezinárodních vztahů. Zpětná vazba bude zároveň sloužit garantům studijních programů, aby mohli lépe zacílit obsah jednotlivých studijních programů.
Vyplnění dotazníku je pak zcela anonymní. 

Hodnotit výuku můžete zde: http://bit.ly/hodnocení_výuky_UTB

 

Fakulty a součásti

Zavřít