UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Fakulta logistiky a krizového řízení oslavila desáté výročí

Nejmladší fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, oslavila první desítku let svojí existence. O tom, v jaké kondici končí první dekádu a s jakými očekáváními vstupuje do období puberty, si mohly udělat představu více než dvě stovky hostů, kteří se v pátek 11. října zúčastnili slavnostního shromáždění v uherskohradišťské Redutě.

„V desátém roce existence naší fakulty jsme dosáhli několika významných milníků. Úspěšně jsme prošli personální kontrolou Národního akreditačního úřadu a podařilo se nám rozšířit výuku magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti o kombinovanou formu studia. Velice si ceníme i faktu, že se po šesti letech přestávky do spektra nabízených studijních programů vrátila logistika, kterou vyučujeme v rámci profesně orientovaného studijního programu Aplikovaná logistika,“ informovala děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Na fakultě, která má od svého založení sídlo na Studentském náměstí v Uherském Hradišti, aktuálně studuje zhruba tisícovka studentů ve čtyřech bakalářských a jednom navazujícím magisterském studijním programu.

Oslava výročí byla spojená s rekapitulací vývoje fakulty a s oceněním osobností, které při jejím vzniku i dalším vývoji sehrály významnou roli. Slavnostního shromáždění se zúčastnili rovněž zástupci vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jmenovitě rektor prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., a významní představitelů územně-samosprávných celků. Fakultě přišli popřát k desátým narozeninám mimo jiné hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta hostitelského města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Oslava jubilea tím však na FLKŘ nekončí. Velkou událostí pro všechny členy akademické obce fakulty je konání mezinárodního logistického symposia 9th International Students Symposium on Logistics and International Business, které se v areálu na Studentském náměstí uskuteční v termínu 4. – 8. listopadu 2019. „Očekáváme pestrou účast studentů zejména ze Slovinska, Německa, Maďarska či Egypta,“ doplňuje proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

 

 

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti